Global Rescue

This page is extracted from the Chinese database at http://www.globalrescue.net/unproj, containing names of Falun Gong practitioners who are still being illegally jailed in prisons in China.

The listing is organized as "Province > City : Detention Site". Actual situations may change slightly from these recordings. The names and locations listed in this page are automatically translated with a tool developed in-house, based on the Chinese version. Note that some English translations may seem "rough" due to recent revisions of the Chinese names. This will be fixed soon. Actually some labor camps are deliberately named vague and some have several names. Any feedback please email to here .

1. Anhui > Hefei : ChangFengCounty : Anhui Province Female Prison (Number 1 ;Originaly Shuzhou Female Prison ) 合肥 长丰县 安徽省女子监狱(第一;原宿州女监) (21)

BO Youhua   HANG Xia   JI Jie   KANG Qihui   LI Dongmei(冬梅)   MA Junping(马俊平,马翠萍,马翠平)   MENG Suyun   PANG Suping(庞素平)   QI Cuixia   SHANG Qin   SHU Yulan   SHU Xx(小束)   TANG Juzhang(荡菊章)   TANG Jialing   WANG Cuilan   WANG Lu(王璐)   XIA Junhua   YANG Yuping(杨毓萍)   YIN Cailing   ZHANG Weihong   ZHENG Zhixia  

2. Anhui > Hefei Prison 合肥监狱 (1)

CHENG Yunfeng  

3. Anhui > Shuzhou Prison (SuZhouPrison ,Anhui Province Number 3 Prison ,Male ,Female ) 宿州监狱(宿洲监狱,安徽省第三监狱,男,女) (60)

CHEN Xiangquan   CHEN Xiaodong(陈晓东)   DU Changwei   DU Chuanwei   FU Mingyi   GONG Chunfang   HU Guangli   HU Jinfeng   HU Rongkui   HU Wenye   HU Yu   JI Chuanjun   JIANG Zhi(江智)   LI Cuifeng   LI Guizhi   LI Guofeng(李国锋)   LI Huijun   LI Jikong   LI Li   LI Ning   LI Yuanwei   LIU Chao   LIU Junyi(刘俊颍,刘俊影)   LIU Suqin(刘素琴)   MA Haizhi   MA Liangjiu   MENG Fanzhuo   MOU Zhengxiang   PAN Feng   SHAO Qing(邵青)   SHEN Xuean   SHI Hongxiu   SU Guangxia(苏广侠)   SUN Shiyi(孙仕一)   SUN Shuangxi   SUN Xiangxin   SUN Yufeng(孙玉丰)   TANG Sheng   TIAN Honglin(田洪林)   TIAN Hui(曾用名周恒)   WANG Lei   WANG Ning   WANG Xuebing   WANG Ying(王颖)   WANG Yuling   WANG Yuqing   WU Haijiang   WU Jiang   XIE Yuxiang   YAN Zhaoyin(闫兆银)   YANG Shuang(杨霜,杨双,杨方)   YANG Manyi   YUAN Xianbin   ZHANG Hongmei   ZHANG Kunqing   ZHANG Qinyou   ZHANG Feixiang   ZHAO Yunbin(赵云宾)   ZHOU Xiqiong   ZHU Li  

4. Beijing > : Beijing : JunDuiPrison (KongJunDetention Center ) 北京 军队监狱(空军看守所) (1)

DU Bin  

5. Beijing > ChangPing: QinTown Prison Detention Center (ChangPingDetention Center ) 昌平 秦城监狱看守所(昌平看守所) (7)

1 1mingfalungongxueyuan   FU Xiumin(付永敏)   LI Xingfalungongxueyuan   LU: Meixia   NIU Xingfalungongxueyuan   ZHANG Chengguo   ZHANG Shurui  

6. Beijing > Chaoyang District : Beijing City Number 2 Prison 朝阳区 北京市第二监狱 (2)

HOU Jingwei(候景卫)   WEI Chunfu  

7. Beijing > Daxin District : Beijing Female Prison (Tiantanghe Female Prison ) 大兴区 北京女子监狱(天堂河女子监狱) (74)

AN Hongbo   CAO Guirong   CHEN Likuan   CHEN Qun   CHEN Xinzhu(陈新竹,陈欣竹)   CHEN Yan   CUI Hong   CUI Shuping   FENG Xiaoling   GAO Weiping   GUO Chunxian   GUO Jinxiang   GUO Shulan   GUO Xiulan   HAN Yingli(韩英丽)   HE Tongjuan(和同鹃)   HU Xiaolu(胡小路,胡晓鹿,胡晓璐,胡小鹿)   HUANG Jinxiang   JI Lianyun   KANG Lijun(康利军,康立军,康立君)   LI Aijun   LI Fengying(李风英)   LI Jinhuan   LI Yaling(李亚玲)   LI Zhanjin   LIANG Zhansheng(梁战胜)   LIU Bing(刘冰)   LIU Dongmei   LIU Fenghua   LIU Fenglian   LIU Guilian   LIU Qian(刘千)   LIU Xi   LIU Xinru(刘心如)(刘新如)   LU Shumin(陆淑敏,路淑敏)   MAO Fenglan(毛凤兰)   MEN Xiangrong   MENG Xiuhua   PAN Xiuqin   PEI Yuntong   QING Xiuying   SHAN Lingling   SHI Lixia   SHI Guiqin   TAO Yuelan   TIAN Xiaozhi(田小枝)   TIAN Yuhua   WANG Aihong(王爱洪)   WANG Liyun   WANG Lixin   WANG Shuqing   WANG Shuying   WANG Xiuqing   WANG Yinuo   WEN Yumei   XIE Shuping   XU Wanxiang(音)   XU Jing   XU Xueqin(徐雪芹)   YAN Ziwen   YANG Qiuying   YANG Xiuzhi   YANG Xiuzhu   ZHAI Fengying   ZHANG Junyun   ZHANG Yinying   ZHAO Aiyuan   ZHAO Guixiang   ZHAO Junfeng   ZHAO Liuji(赵留计,赵留记,赵榴计)   ZHOU Xin   ZHOU Xiuzhi   ZHU Shuxian   ZHU Tong  

8. Beijing > Daxin District : Beijing City Prison 大兴区 北京市监狱 (4)

CUI Huiyun   SHAO Yuanzhong   WANG Liangqing   XING Keli(邢革丽,邹雄妻)  

9. Beijing > ShiJingShanPrison (ShiJingShanLabor Camp ) 石景山监狱(石景山劳教所) (1)

LIU Qingchun  

10. Fujian > Fuzhou : Fujian Provincial Female Prison (Fuzhou Female Prison ,Fujian Provincial Number 2 Female Prison ) 福州 福建省女子监狱(福州女监,福建省第二女子监狱) (11)

GUO Bizhen   GUO Xiuhai   HU Aijiao   JIN Liyan(金丽雁)   QIU Shanmei(邱三妹)   SONG Xiuqing   YANG Yumei(杨贵媚,杨姐)   YIN Shengmei   ZHANG Aiting(媛婷)   ZHAO Fengran   ZHU Ziyu(朱紫玉)  

11. Fujian > Fuzhou : FuQingPrison (Fuzhou Prison ,Fujian Provincial Number 1 Prison ) 福州 福清监狱(福州监狱,福建省第一监狱) (5)

CHEN Heng(陈衡)   CHEN Kaiqi   HUANG Tuanyang(黄传扬)   ZHANG Jing   ZHU Jinhua(朱经华)  

12. Fujian > Longyan Prison 龙岩监狱 (10)

CHEN Ronghui   CHEN Xinjie   DONG Xianzeng   HUANG Jianhua   LIN Chenglai   LIU Yong   YANG Xiong   YOU Lanliang   ZHANG Yonglu   ZHUANG Youbu  

13. Gansu > Dingxi : Dingxi County : Dingxi Prison (DuiWaiMingCheng:Dingxi QiZhongJiFactory ) 定西 定西县 定西监狱(对外名称:定西起重机厂) (3)

JIN Zhilin   LU Yanben   WANG Peng  

14. Gansu > Gansu Provincial Labor Re-education Prison (JiuQuanDianJiFactory ,Provincial DianJiFactory ) 甘肃省劳改监狱(酒泉电机厂,省电机厂) (2)

WANG Wenhui   WANG Xiaodong(王效东)  

15. Gansu > JiuQuanCity : JiuQuanPrison 酒泉市 酒泉监狱 (6)

HAO Jun(郝军)   HE Lizhong   LEI Penghe   SHI Jingxiang   WANG Jianmin   YANG Xuehong(杨学鸿)  

16. Gansu > Lanzhou : Town GuanDistrict : Gansu Provincial Number 1 Prison (Dashaping Prison ,Lanzhou Prison ,Lanzhou City FaMenFactory ,Male ) 兰州 城关区 甘肃省第一监狱(大沙坪监狱,兰州监狱,兰州市阀门厂,男) (52)

BAI Sanyuan   BI Yujie(毕宇杰)   BING Jizhou   CHEN Yongsen   CHENG Rong   DANG Cunping   DU Xin   FANG Shuguang   FANG Youguang   GE Qingchun   GUAN Longshan   GUAN Zhiping   HE Jianzhong(贺建中,贺建忠)   JIANG Moumou   JIANG Chunbin   JIN Fashui   LANG Gaizhong   LI Baosheng   LI Jiankui(李建奎)   LI Xueping   LI Zhibing   LIU Shiyi   LIU Yingchun   LU Yongfei   LU Baoliang( 陆宝良)   LU Gewei   LU: Quanyi   LUO Xiufeng(罗秀峰,雒秀峰)   LUO Xiufen   NAN Yaoming   SHI Jinxin   SONG Guoli   SONG Zongxiao(宋宗效)(宋有福)   SU Wanzhou   WANG Changrong   WANG Jidu   WANG Jilin   WANG Wenyan   WANG Yanwen   WANG Yinhe   WANG Yinghe   WANG Yunbo   WEI Xingzhu   WU Bingqi   YANG Xuegui   YANG Yinghai(杨英海,杨映海,杨银海,杨应黑)   YANG Yunhai   ZHANG Tianyun   ZHANG Daquan(张大全)   ZHAO Changrui   ZHAO Yujie(赵玉杰)   ZHOU Junqi(周军奇)  

17. Gansu > Lanzhou : KaiFaDistrict : Gansu Provincial Female Prison (Lanzhou Female Prison ,JiuProvince KaiFaDistrict Female Prison ) 兰州 开发区 甘肃省女子监狱(兰州女子监狱,九州开发区女子监狱) (45)

BAO Xinlan   CUI Guilian(崔贵莲)   DOU Qiuxin(窦秋心,豆秋欣)   DOU Xiaoning(窦晓宁)   DUAN Xiaoyan   FANG Jianping(方建萍,方俭平)   HE Xuerong(何雪蓉,何雪绒)   HU Jian(胡剑)   JIA Shujuan   JIAO Lili(焦莉莉)   KONG Jie   LI Cuifang   LI Feng   LI Kuangfeng(李旷凤李矿风李旷风)   LI Mingyi   LI Qiaolian   LI Zhaoying   LIU Rong   LIU Wanqiu(刘万秋,刘婉秋,刘晚秋,刘菀秋)   LU Yueling(芦月玲)   LU: Dongxiang(吕东湘)   LU: Guihua   LU: Yingxia   MA Fulan(马富兰)   MA Fumei(马馥梅)   NIU Bianzi   QI Huirong(祁会荣)   REN Fengqin(任凤琴)   SHEN Jinyu(沈锦玉)   SHEN Lidong(沈莉冬 沈丽冬)   TAI Meihua   TAO Yue(淘月娥,淘玉娥)   TU Yuchun   WANG Gaixia   WANG Liqian   WANG Ruilin(王瑞琳)   WANG Ruizhi   WANG Yurong(王毓蓉)   WEI Xueling(魏雪玲)   YANG Mei(杨梅)   YANG Xuqin(杨旭琴)   YU Fengying(于凤英)   YUE Yuhua   ZHANG Jinmei(杨梅)   ZHANG Xuelian(章雪莲)  

18. Gansu > Lanzhou : YuZhongPrison 兰州 榆中监狱 (1)

ZHANG Yu  

19. Gansu > LinXiaPrison 临夏监狱 (2)

WANG Wenke   WANG Yuping  

20. Gansu > Tianshui : QinTown District : SanPrison (Tianshui Prison ,Tianshui Number 3 Prison ) 天水 秦城区 三监狱(天水监狱,天水第三监狱) (22)

CAO Ming   FAN Qingbin(范庆斌)   HONG Liang   JIAN Rong   KOU Faxiong(寇法雄)   LI Zhongjin(李忠谨,李忠敬,李忠瑾,李忠進)   LIU Tianfeng   SONG Youfu   WANG Fucheng   WANG Guoqing   WANG Mingquan   WANG Pengyun   WANG Shijun   WANG Yalong   WEN Weilong(文维龙)(温伟龙)(文伟龙)   YAN Shixiong   YANG Jun   ZHANG Wucheng   ZHANG Xiaoyong   ZHANG Yunpeng   ZHANG Zhihe(张志合)(张志和)(张致和)   ZHE Jindong(折進东)(折近东)  

21. Guangdong > Guangzhou : Baiyun (White Cloud) District : Guangdong Provincial Female Prison (Guangzhou City Female Prison ) 广州 白云区 广东省女子监狱(广州市女子监狱) (89)

CAI Caiying   CAI Wenjun   CAI Yuchang(蔡玉婵)   CHEN Donglian   CHEN Haixia   CHEN Jiaoli   CHEN Meihua   CHEN Pingzhen(陈平珍)   CHEN Qingfang   CHEN Sigui   CHEN Yonghui(陈泳慧)   CHENG Li   CUI Weie   DENG Xiufen   FENG Caifeng(冯采凤)   FU Shengping   FU Xiufang   GAN Jiejun   GUO Yafen   HE Weifei   HE Yanping(何艳萍,何燕萍)   HUA Hongxia   HUANG Fangmei(黄芳妹)   HUANG Fangni(黄芳莉)   JIANG Bo   LAN Suiming   LI Linglian   LI Yanxia   LI Yanqun   LI Yaoying   LI Yifeng   LIAN Guangzhu   LIANG Huizhen   LIANG Xueying   LIANG Zhanhong(梁阿姨)   LIN Jieping   LIN Jinlan   LIN Lizhen   LIN Meiling(林美玲)   LIN Qiaoe   LIN Shaofang(夫黄梅平)   LIN Shaofen   LIN Yanmei(林艳梅)   LING Honghua(凌红华,林红华)   LU Hongfei(卢红菲,卢红辉,卢洪辉)   LU Jianwen(卢建文,卢健雯)   LU Qiaoli   LUO Guiyou   LUO Ji(罗姬)   PAN Dongmei   PENG Wenjian   TA Yueping   TAN Lian(谭莲)   TANG Gemei(汤个枚)   TANG Jianqun   WANG Haihong   WANG Jin(王进)   WANG Qin   WANG Xuezhen   WEN Lan(张晓兰)   WEN Pinling   WU Yannuo   WU Yulan(吴姨)   WU Peifang   XIE Gengyun   XIE Qing(谢青)   XIONG Wenfang   XU Ruilian   XU Ruifen   XU Yugan   XUAN Yueping(禤粤萍)   YAN Ping(宴萍)   YANG Chunlan   YANG Fengtao(吴风桃)   YANG Guixian   YANG Jinyan   YE Xiufang   YI Weimaomingjidefalungongxueyuan   CENG Weiying   CENG Xiaoli(曾小莉)   ZHANG Aiping   ZHANG Huazhi   ZHANG Shunying   ZHENG Guiying(姐郑兰英)   ZHONG Lienuo   ZHOU Changlan(周嫦兰)   ZHOU Yuqin(小周)   ZHUANG Huiqing   ZOU Danyu(邹丹宇)  

22. Guangdong > Guangzhou : Baiyun (White Cloud) District : Guangzhou City Number 1 Detention Center (Chatou Detention Center ,Chatou Prison ) 广州 白云区 广州市第一看守所(槎头看守所,槎头监狱) (1)

PAN Huiling  

23. Guangdong > Guangzhou : Huadu Prison (HuaCounty Prison ) 广州 花都监狱(花县监狱) (1)

LIU Yanqing  

24. Guangdong > Maoming : HuaProvince Prison 茂名 化州监狱 (1)

CHEN Xin  

25. Guangdong > MeiProvince Prison (Guangdong Provincial Number 3 Prison ,Male ) 梅州监狱(广东省第三监狱,男) (14)

FU Yangdong   HUANG Shirong   LI Liangxi   LIN Yanping(妻马莉)   RAO Jun   WEN Chunru   WU Kaitao   WU Shizhong   WU Zhitao(吴凯涛)   XU Chuiliang   XU Mingxiong   YOU Haiping   ZHANG Shaobin   ZHANG Zepeng  

26. Guangdong > Shaoguan : BeiJiangDistrict : BeiJiangPrison (Shaoguan Prison ,Male ) 韶关 北江区 北江监狱(韶关监狱,男) (28)

CHEN Jincheng(何英的丈夫)   CHEN Shuang   CHEN Zhibo   HE Anhui   HE Tailong   HUANG Boming(王栢鸣)   LI Changxing(李姓法轮功学员)   LI Desheng   LI Guangzhi   LI Hongfu   LI Ruixi   LI Yuandong(李原东,李元东)   LI Zongbo   LIANG Jianjun   LIU Qinming   MA Minqing   PENG Huisheng   WANG Xiangyu   WU Jianming   WU Youping   YAN Rongjie   YANG Bo   YANG Qiuren   YU Rongxin   CENG Fanjie   ZHANG Yiming(张奕明)   ZHANG Junjie   ZHAO Wei  

27. Guangdong > Yangjiang : YangDongCounty : Yangjiang City Wenquan (Hot Spring) Prison (Wenquan (Hot Spring) Labor Re-education Field ,Yangjiang Prison ,Wenquan (Hot Spring) ChaField ,Male ) 阳江 阳东县 阳江市温泉监狱(温泉劳改场,阳江监狱,温泉茶场,男) (12)

CHEN Xiangqian   HE Gengqing   HUANG Jiang   LI Jian   LIAO Chengbin   LIU Jiansong   LUO Li   RUAN Xianchou   WANG Jinhua   WU Jincheng(吴金成吴金程)   XIA Hai   ZHUO Jiangshan  

28. Guangdong > Zhaoqing Shihui City : Guangdong Provincial Number 1 Prison (Shihui Prison )(Male ) 肇庆四会市 广东省第一监狱(四会监狱)(男) (57)

CAI Chunpeng(蔡纯鹏)   CHEN Guangzhan(陈广战)   CHEN Minqing   CHEN Shuxue   CHEN Yongtao(陈涌涛)   CHEN Zeqi   DAN Taidongdong   DENG Jinglin(妻王建霞)   DING Yiyin   FAN Wenquan   FENG Shaoyong(冯绍勇)   FENG Zhigang   GU Sitong   GUAN Hejun(管和军)   GUO Rui   GUO Yue   HE Qiang   HU Jianhua   HUANG Jianming(黄建民)   HUANG Jinhua   LAI Borui   LAI Huibing   LAN Shaowei   LI Yongjun(李永军,戴艳红夫)   LIANG Shunjing   LIANG Xiaoying(梁晓膺)   LIN Gang   LIN Yande   LIU Qifeng   LIU Qingshen   LUO Yuehui   MA Weibiao   MAI Zhizhong   RAO Chaoyuan(饶卓元哥哥)   TAN Weichang(淡伟昌)   TIAN Huiwen   WANG Zhihong(王志洪)   WU Chaoqi(吴朝琪)   WU Chunxiong   WU Xuqin   WU Yongjin   XIA Changfu   XU Muqun   YANG Hongjun   YANG Wei   YAO Chaoyuan   YI Jingheng   YOU Xianbang(游显邦)   YUAN Hua   CENG Jiageng(曾家庚)   ZHAN Jiabin   ZHANG Wei   ZHANG Yuanbo   ZHENG Zhichao(郑智超)   ZHOU Xiaowei   ZHU Dezhi(音)(朱德志)   ZHU Yaoting  

29. Guangxi > GuiLinPrison (Guangxi Number 3 Prison ) 桂林监狱(广西第三监狱) (5)

CHEN Zhiguang   LI Jun   OU Jinman   WEI Feng   ZHENG Yuanhu  

30. Guangxi > Liuzhou : Liujiang County : : Lutang Town Liuzhou Prison (MengQianLiuzhou Prison ) 柳州 柳江县 陆塘镇柳州监狱(萌骞柳州监狱) (2)

HUANG Haiping   XIE Jianxin  

31. Guangxi > Nanning : BinYangCounty : LiTangPrison (LiTangPrison ) 南宁 宾阳县 黎塘监狱(梨塘监狱) (10)

HUANG Ruoguan(黄诺观,王若观)   HUANG Yuxuan   LONG Aiqiao   NONG Youyue   PEI Yeming   PENG Shengyong   TAN Wenjie   WANG Dasheng   WEI Binglian   ZHANG Yu  

32. Guangxi > Nanning Female Prison (Guangxi Female Prison ) 南宁女子监狱(广西女子监狱) (3)

LU Huibi   MENG Zhibin(蒙智彬)   ZHAO Renyuan  

33. Guizhou > Guiyang : HuaXiDistrict : Guizhou Provincial Number 1 Female Prison (Yangai Prison ,Yangai Farm ,Labor Camp ,Guizhou Female Prison ) 贵阳 花溪区 贵州省第一女子监狱(羊艾监狱,羊艾农场,劳教所,贵州女子监狱) (17)

CAO Ganrong(曹干荣,曹干容,曹前容)   CHEN Biqun   CUI Hong   HE Hua   HUANG Lingyun   LI Qing(梁荣祺的妻子)   LI Yuanyou(李源佑)   LUO Cuiqin   LUO Xuemei   MA Zaizhen   PENG Jinping   WANG Xingping(王新平)   ZHAO Chunxia   ZHAO Mingli(赵明莉)   ZHAO Yue   ZHOU Mozhen(周墨珍)(周模珍)   ZHU Jiacai(朱佳彩)  

34. Guizhou > Qiannan (Qian South) State : Duyun Prison (Guizhou Provincial Prison ,JianJiangConcrete Factory ,Duyun City Concrete Factory ) 黔南州 都匀监狱(贵州省监狱,剑江水泥厂,都匀市水泥厂) (35)

CANG Dongsheng   CAO Jun   CHEN Xianzhong   CHEN Zhefu   LI Ning   LI Yongbin   LIANG Rongqi(梁荣琪)(梁荣祺)   LIN Yuzhong(林毓忠)   LIU Jixian   LIU Shukang(刘树康)   MENG Wenju   QING Zhonghua   SHI Dengling(石登林,石蹬林)   SONG Binbin   TANG Junwen   WANG Fugui   WANG Guojue   WANG Limeng(王立猛)   WANG Zhixue   WEN Jiguo   WEN Mingpeng   WEN Wangzhong   XIAO Chifei   XIAO Zhifei   XIAO Sixian(肖二先,四名法轮功学员)   XIAO Zhifei   YAN Houquan(闫后权)   YAN Xx(小严)(李林的妻)   YANG Changshi   YANG Maojun   YAO Maoyuan(姚茂元)   ZANG Dongsheng(臧东升)   ZHAO Echuan   ZHOU Shunzhong   ZHOU Xiaochao  

35. HaiNan > HaiKouCity FengXiangPrison 海口市风翔监狱 (13)

CHEN Guichuan   FENG Guangzhu   HAN Shaoyong   HONG Guanglin   LI Jingan   LIAO Liming   LIN Jixiong   LIU Xun   SONG Yuesheng   WANG Changfei   WU Binru   ZHANG Hongyan   ZHUANG Huiping  

36. HaiNan > SanYaCity Number 1 Prison 三亚市第一监狱 (3)

CHEN Ailian   CHEN Yuzhong   TIAN Cuilian  

37. Hebei > Baoding Prison (YouChengHebei JiChuangFactory ;Provincial Number 1 Prison ;: Baoding City 114Factory KangFuDepartment ) 保定监狱(又称河北机床厂;省第一监狱; 保定市114厂康复大队) (27)

CHEN Rulin   CUI Daiping   DONG Yu   GAO Tianshun   GU Xiaogui   HE Anping   LI Dengchen   LI Xiaoyue   LIU Huanjun   LIU Huiwen   MENG Xiangqiu   RU Jianbin   SHI Zhonglei   SU Junying   SUN Shuqiang   TIAN Xingbao(田杏保)   WANG Shimin   YANG Huiqing   YANG Quanli(杨权利,扬全利,杨全利)   YANG Xiyao   YIN Hongqing   ZHANG Jianzeng   ZHANG Lingjiang(于静霞夫)   ZHANG Zhanyuan   ZHANG Zhushan   ZHENG Huiwang(郑会旺)   ZHOU Jian(段兰梅之子)  

38. Hebei > Handan City : DaMingCounty WanDiPrison (DaMingPrison ,Handan Prison ?) 邯郸市 大名县万堤监狱(大名监狱,邯郸监狱?) (1)

HE Wenxi  

39. Hebei > Shijiazhuang : Luquan City : Hebei Provincial Female Prison (Shijiazhuang Number 2 Prison ,Shijiazhuang Female Prison ) 石家庄 鹿泉市 河北省女子监狱(石家庄二监狱,石家庄女子监狱) (158)

CAO Fengtao   CHEN Hongli(陈红立,陈红利)   CHEN Lixin(陈丽新)   CHEN Shumin   DONG Junhong(董春红)   DONG Xiulian   DU Hexian(杜贺仙)   FU Dongxiao   GAO Chunlian   GAO Jin(高金萍)   GAO Yu   GE Xiuli   GENG Wenjing   GUO Shuhuan(郭书环)   HAN Liping(韩丽萍,韩丽平)   HAO Guizhi(郝桂芝)   HAO Yujie(郝玉洁)   HE Jinhuan(何今还)   HE Qing   HOU Xiuying   HU Hui(胡辉)   HU Rui   HU Zhimei(胡枝梅)   HUANG Yujie   HUI Hui(慧荟,惠惠,慧慧)   JI Xiumei(冀秀梅)   JIA Huiqin(贾慧琴)(贾慧清)   JIAN Chunxia   JIANG Shuqin   JIAO Shuzhen(焦淑珍)   JIN Shuxia   JING Lianzhen   KU Jine   LANG Shuying(朗淑英,郎姓)   LEI Wenxian   LI Guirong   LI Guoai   LI Rujuan   LI Wenhong   LI Yanling   LI Yanqiu   LI Yumei   LI Zemei   LI Zhihua   LI Zhuying   LIANG Xiulan   LIU Boru(刘伯茹)   LIU Dongmei   LIU Guoxia   LIU Huanjie   LIU Jinye   LIU Naifen(刘艿芬)   LIU Ruilian   LIU Shuhua   LIU Xiuqin   LIU Yuzhi   LU Guifen(鲁桂芬)   LU Ronggai(陆荣改)   LU: Qing(吕清)   LUO Zhijian(骆智剑)(刘国耀妻子)   MA Lili(马莉莉)   MI Xiuying   NI Haiying   PEI Yuxian   PENG Yun   QI Guizhi(齐桂芝)   QI Junling   QI Xiurong   QIAO Nuoran   SHANG Shizhen   SHANG Yushen   SHEN Shexiang   SHENG Jinling(胜金玲,圣金玲)   SONG Fengzhi(宋风枝)   SONG Shuhua(宋术花)   SU Mingxia   SUN Liying(孙丽英)   TANG Jianying   TIAN Shulan   TIAN Shuxue(田书学,田叔学)   TONG Huilian   WANG Guiping   WANG Haiyan   WANG Jiasheng(王家胜)   WANG Manhong   WANG Ruiling(王瑞伶)   WANG Sanying   WU Shengjiang   WU Xingfei   XIA Chunzheng   XIAO Huijun(肖会君,肖会军)   XING Guohua   XU Shuqin(徐淑琴)   XU Xiujuan   XU Xiaorong   YAN Ying   YANG Jinlan   YANG Jinmei   YANG Ruiying   YANG Runying   YANG Shuping(杨树萍)   YANG Shuxian   YANG Shuzhi   YANG Suxiang   YANG Xiaochun   YANG Yumei   YI Yuhui   YIN Meisu   YIN Yuhui   YIN Zhizhang   YU Fengyun(夫董井祥)   YU Shuying   YU Zhaoxia(喻照霞)   贠 Hanyu   贠 Peiyu   YUAN Liqin   ZHAI Suping(翟素萍)   ZHANG Changsheng(张长升)   ZHANG Genye   ZHANG Guizhi   ZHANG Haihua   ZHANG Jinhong   ZHANG Li   ZHANG Lingxiu(张玲秀)   ZHANG Mancang   ZHANG Mengxia(张梦侠)   ZHANG Mingfeng   ZHANG Qingyu   ZHANG Qiuping(张立英)   ZHANG Shuwen   ZHANG Sulan   ZHANG Suying(素英)   ZHANG Wenxia   ZHANG Xiuhua   ZHANG Xiuling   ZHANG Xiuling   ZHANG Xiuzhong   ZHANG Xuemei(张学梅)   ZHANG Yonghui   ZHANG Yuehua(张跃华)   ZHANG Zhilan(张智兰)   ZHANG Zhongjie   ZHAO Jinhua   ZHAO Junying   ZHAO Shuqing   ZHAO Wenlan   ZHAO Yufang(赵玉妨,赵玉纺)   ZHAO Yuxiang   ZHAO Zhen   ZHENG Caiqin   ZHENG Laowu   ZHENG Shifeng   ZHENG Xiuqin   ZHONG Dongqin(种东琴,种东勤)   ZHOU Jianzhen   ZHOU Yi   ZHU Surong   ZHU Xinqiao  

40. Hebei > Shijiazhuang : XinHuaDistrict : Beijiao Prison (Hebei Prison ,Provincial Number 4 Prison ,Shijiazhuang Prison ,Shijiazhuang Number 4 Prison ) 石家庄 新华区 北郊监狱(河北监狱,省第四监狱,石家庄监狱,石家庄第四监狱) (37)

BIAN Lichao(卞丽朝)   CAO Guanghua   CHAI Xx   CHEN Ruihui   CHEN Zhengqing   FENG Fuchuan   GE Chenglin   GE Zhenli(葛振立,,盖振力,葛振林)   GUO Zhijiang   GUO Zhijun(郭志军)   HE Yunshu   HE Lin   JIN Hui   KE Xinguo   LI Feng(李峰)   LI Tibo   LI Tianyong   LI Yueran(王炎妻子)   LI Zhaoyi   LIU Weiji   LIU Zhengqing   MA Guifeng(马贵锋,马贵峰)   WANG Bin   WANG Shengbiao(王晟彪,王胜彪,王盛标)   WANG Shuli   WANG Wenwu   WANG Yan(化名李正,妻李月然)   XIA Xinmin   XIE Shuhuan   XU Jingbao   YANG Xx   YANG Jingang   ZHANG Huiguang(张会光)   ZHANG Junmin   ZHANG Liqun   ZHANG Zhishui   ZHU Zonghe(朱宗和)  

41. Hebei > Tangshan : FengNanDistrict : Jidong Prison (Jidong FenJu,NanPuYanField Labor Re-education Dui,Tangshan Yi-BaJian,Male ,Female ) 唐山 丰南区 冀东监狱(冀东分局,南铺盐场劳改队,唐山一-八监,男,女) (105)

BAI Shunqi(白顺起,白顺奇)   BAI Wenbin   BI Junqing   BI Xiuzhan   BIAN Changxue(卞长学)   BIAN Chengxue   BIAN Kaxue   BIAN Zhongxue   CAI Guozeng   CAI Yun(太运)   CHEN Xijian(陈西剑)   DAI Zhongmin   FU Hutou   GAO Jian   GUO Xiangyu(郭翔宇)   GUO Xiaohui(郭小慧)   GUO Xiaoyu   HE Yixing(何义兴)   HUANG Xingmin   JI Shude   JU Zhigong   LI Guocai   LI Haidong   LI Hongwen(李洪文,李红文)   LI Jide   LI Jize(李纪泽)   LI Kuncai   LI Tao   LI Xiaoxian(李少仙)   LI Yanchun(李彦春)   LI Zhiyong   LIAN Baochang(连宝昌)   LIU Dequan   LIU Guohai   LIU Jiande   LIU Junrui(刘均瑞)   LIU Lirong   LIU Xin   LIU Yanfeng   LIU Yaohe   LIU Yaosheng   LIU Zongyong   LU Gang(陆刚)   MA Kuo(马阔)   MA Weishan   MA Zhanfeng   SHAN Dongguanxian“liuyiling”etu   SHEN Youliang   SONG Haibin   SONG Linli   SU Jiandong   SU Jin   SUN Li(孙利)   SUN Ruixi   SUN Shijian(孙世坚)   SUN Yuqiang   TIAN Shisheng(田世胜,田士胜)   WANG Baoshan   WANG Chengwu   WANG Defu   WANG Haiqin   WANG Haisheng(王海升)   WANG He   WANG Hongping   WANG Jianlin   WANG Jianzhong(王建中)   WANG Lushen   WANG Shaoqiu(王绍秋)   WANG Sheng   WANG Shishan(王士山)   WANG Yongjun   WANG Zhanqing(王占清)   WANG Zhipu   YU Guoshen(尉国申)   WU Youchui(吴油锤)   WU Shihu   XI Shaojun   XIA Shige(夏世阁,夏士革)   XIA Tongmu   XIE Junxiao   XING Bofeng(邢伯峰)   XING Wenwu   XU Guangdong   XU Yongfan   YAN Xiuhong(燕秀红)   YANG Heping   YANG Jiuxing   YANG Xiaochuan   YU Shen(余燊)   YU Shulin   ZHANG Deming   ZHANG Fuliang(张付良)   ZHANG Haiyang   ZHANG Jianjun   ZHANG Qiang   ZHANG Qin(张勤)   ZHANG Shibin   ZHANG Shujuan   ZHANG Wanshan   ZHANG Zeping   ZHAO Chengming   ZHAO Yuwei   ZHENG Zhicheng(郑智诚,郑志诚)   ZHU Jianhui   ZHU Zhiyong  

42. Hebei > Tangshan : FengNanDistrict : Tangshan Prison (Tangshan City NanBaoPrison ,JiZhongPrison ,Male ,Female ) 唐山 丰南区 唐山监狱(唐山市南堡监狱,冀中监狱,男,女) (17)

CHEN Jinghua   CUI Zhiqiang   DING Guangxiu   DONG 傼jie   GAO Shuangyun   GU Xingchang   HAN Guofeng   JIN Chaolu(金朝录)   LIU Yi(刘同海)   MIAO Guilan   PEI Wenhai   PENG Jingtao   YANG Jianlu(杨建禄)   ZHANG Dazha   ZHANG Qingxing   ZHANG Wenxue   ZHANG Zhengang  

43. Henan > Nanyang : TangHePrison 南阳 唐河监狱 (1)

YUAN Zehuan  

44. Henan > Nanyang : Xinye Prison (XinYaoPrison ?) 南阳 新野监狱(新窑监狱?) (2)

TIAN Laosi   WU Hongzhen  

45. Henan > Xinxiang Female Prison (Xinxiang Sewing General Factory ,Provincial DiWuPrison ,: Xinxiang Prison ) 新乡女子监狱(新乡制衣总厂,省第五监狱, 新乡监狱) (48)

BAI Yuzhen   CAI Yuhua   FENG Airong   GAO Fengjie(高凤杰)   GUO Ruiping   HU Keying(胡可英)   JI Chunmei   JIAO Cuiyun   KE Guanghua(音)   LANG Gaiqin(朗改琴)   LI Bing岺   LI Faying(李法英)(陈跃民之妻)   LI Huansu   LI Hui   LI Jieqing   LI Shuyin(丁建英夫)   LI Shuhua   LIANG Yuying   LIAO Shuhua(廖书华)   LIU Fuyun(刘扶鱼,刘伏鱼)   LIU Yuxia   LOU Yahong   MA Qimei   NIE Junhua   OU Meiju   QU Chunxia   QU Chunrong   REN Xiufang   SUN Haihong   TAN Zhiqiang(谭志强)   WANG Guiying   WANG Guozhen   WANG Haomei(王郝梅)   WANG Leng   WANG Qingying   WANG Qiuju   WU Qinchai(吴钦差)   YAN Weibin   YANG Xinhong   YE Huiming   YUE Laixiang   ZHANG He   ZHANG Wei   ZHANG Xiaobo(张小波)   ZHANG Xiuping(张秀平   ZHANG Yuling   ZHANG Yumei   ZHAO Liya  

46. Henan > Zhengzhou : Xinmi Prison (Zhengzhou Prison ,Qiligang Concrete Factory ,ErLiGangPrison ,MiCounty Prison ,MiCounty Labor Camp ,Male ) 郑州 新密监狱(郑州监狱,七里岗水泥厂,二里岗监狱,密县监狱,密县劳教所,男) (93)

BAI Hongmin(白宏敏)   BI Zhicai   CHEN Fengming   CHEN Xinnian   CHEN Youliang   CHEN Yunlong   CHENG Jinjing   CUI Qingquan   CUI Zhili   DU Yongchang   FAN Chengbin   FU Lingyun   GAO Yupeng   GUAN Xiaoguang(关小广)   GUO Hui   GUO Yutang   HE Yuanlang   HOU Yuan   HOU Yuncai   HU Jianhua   JIAN Xuefu   JIANG Junfeng(蒋军峰)   JIAO Changfu   KANG Fuchun   LI Bin(李斌)   LI Guangxing   LI Guosheng   LI Guoxin   LI Jianzhou   LI Xiyou   LI Xuede(妻秦海英)   LI Yulandezhangfu   LI Zongxun   LIU Bin(刘文彬,刘继彬)   LIU Dongfang   LIU Ganyong   LIU Jiyou   LU Yumin   LU: Hongyuan(吕宏岩)   LU: Yuankun   MA Jianjun   MA Qiang   MAO Changqing   MU Yadong   NIU Xiaoxue   PAN Shishen   PANG Liang(庞亮)   QIAO Xiangyang   QIAO Zhenhua   QIN Hezhuang(秦和庄)   REN Caizhong(任蔡中)   REN Lidong   REN Yuansheng   SHAO Jizhong   SHI Zhimin(史志敏)   SUN Zhuanjian   TANG Quanbao   WANG Chunjian   WANG Fawang   WANG Helin   WANG Kaipo   WANG Mingyue(王明月)   WANG Tianliang   WANG Tianyu   WANG Tongxin(王同心)   WANG Wanying(王万营)   WANG Weidong   WANG Yuxiu(王玉修)   WANG Zhenhai   WANG Zizhou(王自周)   WEI Yanjie   WEI Yuexing   WU Zixiang   WU Benyuan(武本源)   XIA Zhongzhi(齐中志)   YANG Dezhi(杨得志)   YANG Hongjiang   YAO Hengshe(姚恒)   YE Hui   YUE Hengyu   ZHANG Jianlai   ZHANG Linzhao   ZHANG Shaofeng   ZHANG Xianting   ZHANG Youlai   ZHANG Yuanliang   ZHANG Zewen(顺子)   ZHAO Baozhuang(赵宝庄)   ZHAO Jianying   ZHAO Shehui   ZHOU Zhengfa   ZHU Jun   ZHU Yunlong  

47. Heilongjian > Daqing City Red Satelite Prison (Daqing City Prison ) 大庆市红卫星监狱(大庆市监狱) (58)

BI Yunfei   BU Fanping   CHEN Lei   CHEN Zidong   CHENG Peiming(程培明)   DAI Zhizhong(代志忠)   FU Fanwei   FU Wencang(音)   FU Wenjin   JIN Sheng(金声)   LI Chao   LI Dazhuang   LI Fanguo(李树国)   LI Liguo(李利国)   LI Ronghong(李容红)   LI Rongjiang   LI Wanyue(李万越)   LI Weiguo(李伟国)(李维国)   LI Zikuan   LIU Fugui   LIU Guifu   LIU Xiangchen   QI Fengming   QI Fengwu   QIU Xuezhi(治)   QU Yonghua(屈永华)   REN Zhongde(任中德,任忠德)   SUI Yaoming   SUI Ximin(隋喜民)   SUN Jianbin   SUN Xinghe(孙兴合)(孙兴河)   SUN Yaomin   WANG Hai   WANG Jiaren   WANG Kun(王昆)   WANG Mingkui   WANG Shoujun   WANG Shuyuan   WANG Yidong   WU Chunwen   WU Xiuen   WU Yanchun(吴颜春,武颜春)   XIA Yong   XU Lixiu   XU Shuangrong   XU Zhiguan   XU Mingsheng(徐明生)   XUAN Guoying   YIN Zhenxiang   YU Yangbin   ZHAI Shubin   ZHANG Guixiang   ZHANG Jing   ZHANG Kuiwu(张奎武)(张魁武)   ZHAO Yian   ZHENG Yulin   ZHOU Guochen   ZUO Gang  

48. Heilongjian > Haerbin : Daoli District : DaoLiNumber 7 Branch Prison (YouJiaoYaZiQuan,Haerbin Number 2 Detention Center ) 哈尔滨 道里区 道理七处监狱(又叫鸭子圈,哈尔滨第二看守所) (12)

BAI Yaping   BI Qinghua   CHEN Xiuhua(陈秀梅)   CUI Xiuqin(崔秀琴)   GENG Xiuqin   HUANG Shuying   LIU Jingzhou(刘井周)(刘井洲)(刘景州)   SUN Tairong   SUN Zhenhong   WANG Fenglan((李杰,又称二嫂,刘国良妻)   YAN Shuhua(阎淑华)(严淑华)   ZHANG Daqiu(小邱,张大秋)  

49. Heilongjian > Haerbin : Hulan Prison (Originaly Gezhi Prison ,Male ) 哈尔滨 呼兰监狱(原葛志监狱,男) (122)

ZOU Enzhi (邹文志)   AN Yongzhen   BAO Wanming   CAO Qicai   CHEN Haifeng   DAI Qihong(戴启弘)   DONG Xiangguo   DOU Yecheng(都业成)   DU Qingjun   GAO Hongbin(高洪斌)   GONG Wenyi(宫文艺)(龚文义)   GONG Yuzhuo   GONG Yubin(宫玉彬)   GU Yunpeng(谷云鹏)   GUAN Xingtao   GUO Gang   GUO Jun(郭珺)   HAN Junsheng   HAO Ruwen(郝汝文)   HUANG Licheng(黄立诚)   JIN Miaozhuang   JU Yanlai   QU Yanlai   KANG Changjiang(康长江)   LI Baohua(李保华,李宝华)   LI Changan   LI Dapeng(李大朋)   LI Ge(李革,李舸)   LI Guanghou   LI Guojun   LI Ke   LI Lizhuang(李立壮)   LI Runhua   LI Xueliang   LI Yuanlin   LI Zhanbin   LI Ligang   LIANG Faru   LIU Enquan(刘恩全)   LIU Guoliang(刘国梁)   LIU Hongyun   LIU Pengfei   LIU Wei   LIU Zhigui   LIU Qingsheng   LUAN Yuanxin   MA Yitao(马玉涛)   MA Zonglin   MO Zhikui   QI Changzhu   QI Tangyin   RAN Lingjun   REN Chunjie   REN Hongde   SUN Hongquan   SUN Tongqing(孙桐庆,孙佟庆,佟庆)   SUN Wenfu(孙文福)   TAN Changjun   TAN Fengjiang(谭风江)   TAN Junsheng   TANG Jinghui   TONG Hengbiao(佟恒彪)   TONG Heng飚   WANG Cheng(孙景华小儿子)   WANG Hongbin(王洪滨,王洪斌,王洪彬)   WANG Hongxing(王洪兴)   WANG Meixin   WANG Qingyou   WANG Wenhui   WANG Yafeng   WANG Zhongyi   WU Qingshun(双城市)   WU Qingzhu   WU Chunjie   WU Yunpeng   XIE Laiquan(谢来权)   XIE Yi(谢毅)   XU Bin(徐彬)   XU Sheng   YANG Ming   YANG Xingfalungongxueyuan   YANG Yong   YANG Yongying(扬勇英,杨勇英)   YOU Dabing(由大兵)   YU Xishan(于希山)   YUAN Chongxian   YUE Baoqing   ZHANG ××   ZHANG Bingcheng   ZHANG Chen(张臣)   ZHANG Chengbin   ZHANG Fan   ZHANG Guanghou   ZHANG Hongzhu(张鸿珠,妻苏桂芹)   ZHANG Lianqing   ZHANG Lin   ZHANG Qingsheng(妻孙玉华)   ZHANG Qingwu   ZHANG Shiping(张士平)   ZHANG Shusen   ZHANG Wenguang(化名李度)   ZHANG Wentao(妻子孙淑娟)   ZHANG Xihuazhangfu   ZHANG Xuehui   ZHANG Zhi(张治)(大庆石油大学)   ZHANG Zhiguo(张治国,张智国,张之国)   ZHAO Haijun   ZHAO Xidong(赵玺东)   ZHAO Xingyou(赵兴友)   ZHENG Wenhe   ZHONG Daoqin   ZHONG Zhaoqin(仲兆琴)   ZHOU Fujunfu   ZHOU Guangji   ZHOU Huajian   ZHOU Jiafu(妻柏桂霞)   ZHOU Keming   ZHOU Wensheng   ZHOU Wenyuan   ZHU Lijun(朱力军)(朱丽君)(朱立君)   ZOU Wenpeng   ZUO Zhenqi(左振歧、左振奇)  

50. Heilongjian > Haerbin : Nangan District : Heilongjian Provincial Female Prison (Haerbin Female Prison ,Xinjian Female Prison ,GuaPaiLanDunFuZhuangFactory ) 哈尔滨 南岗区 黑龙江省女子监狱(哈尔滨女子监狱,新建女子监狱,挂牌蓝盾服装厂) (338)

AN Xianping(安显平,安显苹)   BAI Liyan(白丽燕)   BAI Yajuan   BAO Guiqin(鲍桂芹)   CAI Weihua   CAO Ru   CHANG Xiuwei   CHANG Xueju   CHANG Zhongxiang   CHEN Huanhua   CHEN Li   CHEN Liping(陈立平)(陈立萍)   CHEN Songyan   CHEN Xiangyun   CHEN Yanmei   CHENG Qiaoyun   CHENG Xiaoyun   CHENG Xiuhuan   CHI Hanping   CHU Zhanhua   CI Hanping   CUI Baolian   CUI Xiu   DAN Jinli   DING Yan   DONG Liping   DONG Meigui   DONG Yuzhen   DU Chunxiang(杜纯香)   DU Ling   FAN Guohua   FAN Shufen   FANG Ying   FEI Lianzhi   FENG Haibo   FENG Shujie(冯树杰)   FENG Shurong   FENG Xiujuan   FU Guixian   FU Yinping   GAO Dinglian   GAO Guizhen(哈尔滨市)   GAO Guobo(高果波)   GAO Shuyun   GAO Wenxia   GAO Xiufang   GAO Xiuqin   GAO Yongli   GAO Yuying   GAO Zhanxia   GE Xin(葛新)   GENG Junhua   GONG Benhua(宫本花)   GUAN Meiyan   GUAN Shuyun   GUAN Yingxin   GUAN Yuqin(关玉芹)   GUAN Yurong   GUO Jingfang   GUO Shuzhen   GUO Yulan   HAN Xingli(韩兴利)   HE Lixia   HE Chunhua   HEI Longjiangshengnu:zijianyudedafadizi   HOU Xiaolan   HOU Xiaoyan   HU Fenghua   HU Xuxu(名字不是十分确定)   HU Yan   HUA Xiaojuan(华小娟)   HUANG Liping   HUANG Shaobo   HUANG Tao   HUANG Xiumei   HUO Caiyun   JIA Shirong   JIAN Shuling   JIANG Chunmin   JIANG Fengqin(姜风琴,姜凤琴)   JIANG Jie   JIANG Jinguo   JIANG Meishan   JIANG Xiaoyan(姜晓燕,姜小燕)   JIANG Yuhui   JIANG Yumei   JIANG Yuemei   JIANG Yuehong(姜月红)(姜阅红)   JIANG Zongxuan   JIANG Yifen   JIE Shuping   JIE Wei(解微)(解薇)   JIN Fang   JIN Jianping   JIN Yingzi   JIN Yujin   JING Yuhua(景玉华)   KOU Yinfeng   LAN Yurong(蔺玉荣)(于友妻)   LI Chunhuan   LI Chunyan(李春燕)   LI Chunying   LI Dongju   LI Donglei   LI Guilan   LI Hongyan   LI Ping(李平,任万杰之女)   LI Ruilan   LI Shaohua   LI Shuchun(李香春)   LI Suxian   LI Wei   LI Xiaomeng   LI Xiuxue   LI Xiuying   LI Xuejun   LI Xuelian   LI Xueqin(李雪琴)   LI Yanjie   LI Yingju(李应菊)   LI Yufang   LI Yuhuan   LI Yujun   LI Yuyu   LI Yuzhen   LI Yueshu   LI Yunshu   LIANG Cuirong   LIANG Shiqing(梁士清)   LIANG Shurong   LIANG Xiuqin   LIAO Xiaolu(廖小路)(瘳小露)   LIAO Xiaoxia   LIU Chunjing(刘春晶)   LIU Chunlan(黑河市)   LIU Efang   LIU Guiying   LIU Hongxia   LIU Hui   LIU Jinping(刘金平)   LIU Jingzhen   LIU Jun   LIU Kaixin   LIU Kun(刘昆)   LIU Lihua   LIU Lijie   LIU Liping(刘丽平,刘利萍)   LIU Shufang   LIU Shuping   LIU Shuzhen   LIU Sijia   LIU Xiaofen   LIU Yanhua(刘彦华)   LIU Yanmei   LIU Yongjuan   LIU Yuping   LIU Yuqiu   LIU Zhongmin   LU Meirong(卢美荣)   LU: Shuqin   LU: Yinghua(吕迎华)   LUAN Xiuyuan(栾秀媛,峦秀园)   LUO Cheng   LUO Xiumei   LUO Yanjie(洛艳杰,艳杰,骆彦杰)   MA Bingjuan   MA Shuwen   MA Xiulan   MAN Xiaomin(满小敏)   MEN Guangyue   MENG Lichun   MENG Qingying   MENG Shuying   MENG Zhaoqin   MENG Zhaoqin   MIAO Shi   MIU Xiaolu   MOU Yongxia(穆永霞)   NIE Shumei   NIE Xumei(聂旭梅)   PAN Qingli   PO Shuying   PO Yushu   QI Yumei   QI Xinping(祁辛萍)   QI Hongyu   QI Shuyan   QI Shuzhen   QIAO Yan   QIU Xiuqin(邱秀琴,邱书琴)   QU Yuping   QUAN Hongli   REN Gaohui   REN Jihong   REN Rujie(任茹杰)   REN Xiufeng   REN Yuhong   RONG Rong   SHANG Fengrong   SHANG Xiuying   SHAO Benyan   SHI Shuyuan   SHI Yinxue(石小雪)   SHI Guizhi   SHI Li   SONG Libin   SONG Weiyi( 宋维颖)   SONG Wenyi   SONG Yajing   SONG Yayun   SONG Yanjin(宋艳锦)   SONG Youai   SONG Yuzhi   SU Kun(菽坤)   SUN Bao   SUN Dexiang   SUN Guizhen   SUN Huifen   SUN Lijuan   SUN Lijuan(双鸭山集贤县)   SUN Maorong   SUN Shoumei   SUN Wuhu   SUN Yuzhi   TAN Guiying   TAN Xiqing   TAN Yurui   TANG Zhuyin(唐竹音)   TIAN Guirong   TIAN Guiying   TIAN Xiaoping(田晓萍,田小萍)   WAN Fang   WANG Aihua   WANG Chunyan   WANG Daiqun   WANG Dan   WANG Guangrong   WANG Guihua   WANG Hongxia   WANG Huixia   WANG Jianhui(王健辉)   WANG Jinru   WANG Jingcui   WANG Jingli   WANG Jing   WANG Jinghong(音)   WANG Juyan(王菊艳)   WANG Lihua   WANG Liping(王力萍)   WANG Meihong(王湄泓)   WANG Meirong   WANG Shuling(王树玲)   WANG Shumin   WANG Shuwen   WANG Tao   WANG Xiuli   WANG Yan(王燕)   WANG Yi   WANG Yihong(王艺红,王杰)   WANG Yuhong(王宇红)   WANG Yuxian   WANG Yuzhi   WANG Yuanju(王艳菊)   WANG Yunping   WANG Zhiqin(王志琴,王至琴)   WEI Limei(夫刘阳锡)   WEN Yufei   WU Guiyan   WU Lihua   WU Suling   WU Xi(吴西)   WU Xiuhua   WU Yanhua   WU Yuhong   WU Yuhua   WU Guizhi(武桂枝)   WU Shufang   XIA Wenxiu   XIA Yuanpu   XIAO Shuzhen   XIE Wei   XIE Yaqin   XU Jianping   XU Xiaoyi(徐晓影)   XU Yawen   YAN Jinping   YANG Lihua   YANG Meizhen   YANG Shuqin   YANG Shuxia   YANG Xiuli   YANG Zhanping   YAO Shuxia   YAO Yiming   YI Shuxian   YIN Haizhu   YU Guirong   YU Guirong   YU Qing   YU Xiaoqing(于晓清)   YUAN Shuzhen   YUAN Zaixu   ZHANG Cuiling   ZHANG Dan   ZHANG Fenghua   ZHANG Hongyi(张宏艺,张宏毅)   ZHANG Huijuan(张惠娟)(不叫张敬娟)   ZHANG Jianhua   ZHANG Jiaozhe   ZHANG Kuihua(张奎华)   ZHANG Liping(张丽平,张立平,张丽萍,张立萍)   ZHANG Lili   ZHANG Liyan   ZHANG Qiuying   ZHANG Shuling   ZHANG Shuqin(张淑芹)(张树芹)   ZHANG Shuzhi   ZHANG Xiuying   ZHAO Fengying   ZHAO Guiying   ZHAO Huiling(赵会玲)   ZHAO Jinxiang   ZHAO Li   ZHAO Libo(赵立波)   ZHAO Lihua   ZHAO Xiru(赵熙如)   ZHAO Xinru   ZHENG Lanqin   ZHENG Shumei   ZHOU Chunling(周春灵)   ZHOU Fengli   ZHOU Shuying   ZHOU Xiaohang   ZHOU Yuqin(周慧)(周玉琴)   ZHU Fengqin   ZHU Huijun   ZOU Shulian   ZUO Yunxia  

51. Heilongjian > Haerbin : Nangan District : Heilongjian Provincial Xinjian Prison (ZaiHaerbin City Nangan District XueFuRoad ) 哈尔滨 南岗区 黑龙江省新建监狱(在哈尔滨市南岗区学府路) (1)

PAN Yanhua  

52. Heilongjian > Haerbin : XiangFangDistrict : Haerbin Prison (Originaly MingHaerbin Number 3 Prison ,DuiWai:Haerbin City Xinsheng Switch Factory ,Male ) 哈尔滨 香坊区 哈尔滨监狱(原名哈尔滨第三监狱,对外:哈尔滨市新生开关厂,男) (10)

CHENG Yuguan   HUANG Rongjun   HUANG Ying   LI Jianming   LIU Jingfeng   PO Fanwei(普凡伟)   SUN Renhui    XIA Yong   YANG Yizhong   YIN Fuquan  

53. Heilongjian > Heihe (Black River) : Beian Prison (Male ) 黑河 北安监狱(男) (17)

CAI Liancheng   DONG Quangang(董金刚)   FENG Zhisheng   GAO Xiaowei   GUAN Ruifa   JIANG Zhigang   JIAO Liang   LI Kai   LI Xicheng   LIU Xixiang   SUN Yanjun   WANG Guizheng(王贵政)   WANG Yanyou   ZHANG Fengming(张某某)   ZHANG Xianying(张献印)   ZHAO Hongjun   ZHOU Yanjun  

54. Heilongjian > Jixi : JiDongCounty : Hadagang Prison 鸡西 鸡东县 哈达岗监狱 (2)

ZHAO Shudan   ZHAO Shufeng(赵书丹妹)  

55. Heilongjian > Jiamusi Prison (Originaly LianJiangKouPrison ,LianJiangKouPrison ) 佳木斯监狱(原莲江口监狱,连江口监狱) (67)

CAI Haihong   CHEN Dong   CHEN Huilin   CHEN Jian   CHEN Yonglin   DAN Zhiping   FENG Guoqing(冯国请,冯国青)   FU Yu(傅玉)   GAO Ronggen   GAO Yongsheng   GONG Zhijun   GUO Shuxue   GUO Qingan   HAO Yaohua   HOU Zhijun(侯志君)   JIANG Wenshang(江文上)   JIANG Yong   JIANG Guifu(蒋桂福)   LI Cheng   LI Haishan   LI Jun   LI Rongpeng   LI Wenzhong   LI Xianzhong   LI Guangwen   LI Congfu(栗丛富)   LIU Dianfu   LIU Haiqiu   LIU Jianfu   LIU Junzhong   LIU Minghui   LU Zhengyi(妻时秋歌)   LU: Huafeng(吕华丰)   MA Honggang   MENG Xianguo   QI Shuangyuan(齐双园)   QI Xianan(齐仙安,齐贤安,綦先安)   QUAN Zhandong   SHI Zhijun   SUN Lifu   SUN Ren   SUN Yunjie   TAN Xingdafadizi   TANG Xianguo   WANG Haiyang(王海洋)   WANG Dongsheng(单金丽儿子)   WANG Haibo   WANG Jun   WANG Zongqing   WU Zhigang(母栾基芝)   XU Feng   XU Zhongxiang   YAN Dashan   YU Haitao   YU Qingtao   YU Yuebo   YUE Yangjun   ZHANG Hengyuan   ZHANG Jingdong   ZHANG Peixun   ZHANG Shuping   ZHANG Shuping   ZHANG Yu   ZHANG Yuansen   ZHANG Zhimin   ZHAO Hongqing   ZU Wanhai  

56. Heilongjian > Mudanjiang City : XingLongXinPrison 牡丹江市 兴隆新监狱 (1)

LIU Jingmei  

57. Heilongjian > Mudanjiang City Prison (Jianshanzi Prison ) 牡丹江市监狱(尖山子监狱) (48)

CUI Guojun   DI Shihong(邸士洪)(妻于秀英)   DONG Bin(董宾)   DOU Changshan   GAO Pengguang(高朋光)   GUAN Lianbin(关连彬,关连冰)   GUAN Yunlong   HOU Guozhong(程秀环的丈夫)   HUANG Yaoxiang   JIA Changmin   JIANG Xingdefalungongxueyuan   JIN Yongfeng   KANG Xx(老康)   LI Fengquan   LI Jinpeng   LI Xianyi   LIU Deyuan   LIU Guolai   LIU Jun(刘君)   LIU Tieren(刘铁仁)   LIU Yangxi(刘阳锡)   LU Zhankui   SHI Yongcheng   SUN Xx(老孙)   SUN Changshun   SUN Fa   SUN Shiwei(孙世伟)   TANG Dianwei   WANG Changbai   WANG Hai   WANG Mingzhu   WANG Xinjun   WEI Qishan   XIAO Bo   XIE Yuhuan   XIE Zhimei   XU Yan(许圆)   YAO Guolin   YU You   ZHAN Xiangjun   ZHANG Dewen   ZHANG Qi   ZHANG Qiong   ZHANG Wenli   ZHANG Zhaoguang   ZHAO Jianguo   ZHAO Zhongjiang   ZHOU Wuqing  

58. Heilongjian > Qiqihaer : Tailai Prison (TaiLaiPrison ,To outsiders called Tailai JiXieFactory ) 齐齐哈尔 泰来监狱(泰莱监狱,对外称泰来机械厂) (36)

DUAN Yifa(段一发)(段宜发)   JU Zhiyuan   LI Xingya   LI Zhenzhong(李振东,李振中)   LIANG Hongyu   LIU Bogang   LIU Haikang(妻孙春环)   LIU Jingxun   LIU Liqiang   LIU Yanchang(刘延长)   LIU Yinquan   LIU Ziping(高庆华夫)   QIU Jianbin(丘俭彬)   REN Yingqun   SHEN Shilong   SHI Shixin   SONG Huanyu   SUN Weimin(孙维民)   WANG Hongzhou   WANG Xinmin   WANG Zizhong   WU Yuanlong(伍元龙)   XU Shengli(徐升力、徐胜利、徐生立)   YIN Fuquan(尹福全)   ZHANG Baochun   ZHANG Baoquan(张宝泉)(张宝全)   ZHANG Guohai   ZHANG Haitao   ZHANG Hongtao   ZHANG Yuliang   ZHANG Yueming   ZHAO Tongfang(赵东方)   ZHAO Wenshan   ZHENG Huachun   ZHENG Lianqing   ZHOU Zhifeng  

59. Heilongjian > Qiqihaer Prison (Originaly LaiDeFengTunPrison ) 齐齐哈尔监狱(原来的冯屯监狱) (4)

CHEN Yan   LI Hongsen   SONG Yulan   ZHANG Xianchen  

60. Hubei > Jingmen : Shayang Fanjiatai Prison (Shayang Prison ,Male ) 荆门 沙洋范家台监狱(沙洋监狱,男) (24)

CHEN Dicai   CHEN Xinan(陈希南)   CHEN Yanming(陈焱明)   FU Guoqi(付国起)   HAN Fulai   HE Guoao(何国熬,何国傲)   HE Jianguo   HONG Haihua   HU Qinggui   HUANG Liwu   LI Guangqing   LI Ming   LI Wande   LIU Shehong(刘细宏,刘社洪)   MEI Shuqing   WANG Meiqing(王美清)   XIANG Debin(小向)   XU Gaorui   YANG Dongxiu(杨东修)   YU Guangde   YUAN Wangzhu   ZHANG Jingzhou   ZHANG Yi   ZHOU Guoqiang(梅净)  

61. Hubei > JingProvince : Jiangling County Haoxue Prison 荆州 江陵县郝穴监狱 (1)

TIAN Jiahua  

62. Hubei > Wuhan : Hanyang Qinduankou Prison (Wuhan Prison ,Male ) 武汉 汉阳琴断口监狱(武汉监狱,男) (23)

CAO Shifu   CHEN Hongsheng   DU Xuechu   FAN Juying   FANG Jiansheng   FU Lelin   JIANG Bo   LI Xx(小李)   LIU Jiachuan   LU: Ruiyin   SHI lei   WANG Chenhong   WANG Ruoxu   WANG Zhichao   XU Sijun   YANG Shenglou   YUAN Qing   ZHANG bo   ZHANG Yemin   ZHOU yao   ZHU feng   ZHU Zhijin   ZOU Mingying  

63. Hubei > Wuhan : JiangHanDistrict : Wuhan City Female Prison (HanKouPrison ,Baofeng Road Female Prison ,Wuhan City Number 1 Female Prison ,Hubei Female Prison ) 武汉 江汉区 武汉市女子监狱(汉口监狱,宝丰路女监,武汉市第一女监,湖北女监) (70)

CAO Xiaomei(曹孝梅)   CHEN Han(陈思的母亲)   CHEN Lihua(陈丽华)   CHEN Man   CHEN Muying   CHEN Shunying   CHEN Hongyan(谌红艳)   CHU Dongju   FENG Yunqing   GAN Hongping   GUO Huanyuan   HE Yulan   HOU Aila(侯艾拉,侯哎拉)   HOU Mila(侯咪拉)   HU Huifang   HU Liping(谢琼英与胡丽萍是母女)   HU Wangxiang   HUANG Haiying   HUANG Jingfang   JIANG Liyu   KANG Junfeng   LAN Ming   LI Cailan(李彩兰)   LI Peihong   LI Ping   LIU Guiqin   LIU Xiuying   LIU Yanping(刘艳萍)   LIU Jinzhi(李珍珍,珍珍)   LIU Yuhong   LONG Hongxia   LUO Yuanying   MA Limin   MI Xiaoping   NAN Ming(南民)   NU: Xingdafadizi   RAO Xiaoping(饶晓平,饶晓萍)   SHANG Yuting   SHI Yingxia   SHUAI Shimin   SONG Chunmei   WANG Yuxia(汪云霞)   WANG Huifang   WANG Huiyuan(王会员,王会元,王慧圆)   WANG Jiangrong   WANG Jiuhong   WANG Junzhi   WANG Qihua(九姐)   WANG Yini   WEI Dingkun   WEI Xinzhi   WU Bilin(吴碧琳,吴碧玲)   WU Yingxia   XIA Huan   XIA Meirong(夏美容)   XIA Yulan   XIE Qiongying   XU Yuzhen(徐玉珍)   YAN Xiuhong   YAN Xiaobao   YANG Chaoqin   YANG Sufen   YU Lamei(玉腊梅)   ZHANG Xianlan   ZHANG Xiaohua(张晓华,张小华)   ZHAO Xiujuan   ZHOU Hongping   ZHOU Hongyan(周红艳)   ZHU Huimin(朱惠敏)   ZHU Ya  

64. Hunan > Changsha : Hunan Provincial Female Prison (Changsha Female Prison ,Hunan Prison ) 长沙 湖南省女子监狱(长沙女子监狱,湖南监狱) (106)

CAI Fengjiao   CAO Fang   CAO Lianfang   CAO Lianying   CAO Lingying   CAO Ruiyun(曹翠云)   CAO Zhimin   CHEN Chuguo   CHEN Quanxiu   CHEN Xiaodong(音)   CHEN Ying(陈鹰)   DENG Qinghui   DENG Yuee   DING Shikun   DONG Bo   FANG Xingzhi   FENG Ailin(冯爱玲,冯爱材)   GAO Jiarui   GAO Jiayue   GAO Qieyue   HE Jiali   HE Cuiying   HUANG Duohong   HUANG Liying   HUANG Ping   JIN Fuwan(金福婉)(金福宛)   JIN Shunchun   LI Guiying   LI Jumei(李菊枚)   LI Sulian   LI Wangxi   LI Yanhe   LI Zungui   LIU Chunqin   LIU Chunqiong   LIU Guihua   LIU Hua   LIU Huiping(刘惠萍,刘惠平)   LIU Pei   LIU Qin   LIU Qingxiu   LIU Rongbei   LIU Rongpei(刘容培)   LIU Shirong   LIU Xuemei   LIU Chunxia(柳春香)   LOU Yali   LU Mengjun(鲁孟军,鲁梦君)   LU Wei   LU: Yali(吕雅丽)   LU: Juxiang   LUO Hailian   LUO Juan(罗婷)   MAO Siyuan   MO Lichun   PENG Gouzhi(彭菊芝)   PENG Jianmei   PENG Taoxiu   QIAN Yingzhi   QIN Xiaolan   QUAN Yingzi   SU Ailing   SUO Jiyan   TAN Xiaolan   TAN Jinfang   TANG Jianyang   TANG Kaiju   TANG Xueying(唐学英)   TANG Yingxia   WAN Qiaoyun   WANG Liying   WANG Manmei   WANG Manzhi   WU Aijun(巫爱军)   XIANG Juzhen   XIANG Yiping(向亦平)   XIANG Yuying   XIAO Hongyan   XIAO Minghua   XIE Shuihua   XIN Xiaoping   XU Jinxian   XU Lihua   XUE Jinlong   XUE Li   YANG Su   YANG Tianliu(杨天佑)   YANG Xiaolan   YANG Yanhua(杨燕华)   YI Hong   YI Lianhua   YU Juxiang   YUAN Dongbo   CENG Qinling   CENG Xiaoling(曾小林)   ZHANG Geling   ZHANG Meiying   ZHANG Wenlan   ZHOU Hejia(周合家)   ZHOU Hongxia   ZHOU Jinlian   ZHOU Pinjun(陈果)   ZHOU Yufeng   ZHU Jing   ZOU Wenyu   ZOU Yunxia  

65. Hunan > Changsha Prison Lufeng Cell (Changsha City YueLuPrison ,Male ) 长沙监狱麓峰监区(长沙市岳麓监狱,男) (2)

LI Foyou   XIONG Yijian  

66. Hunan > Changde : Jinshi Prison (DeShanPrison ,CaiJiaHePrison ,Male ) 常德 津市监狱(德山监狱,蔡家河监狱,男) (12)

LI Haijun   LIU Shenghua   LU Yuexin(鲁约新)   PENG Baixiang   PENG Chuhao   PENG Shaohui   XIONG Hui   XU Shengqun   XU Xin   YAN Fuliang   YANG Xiaofei   CENG Zhizhong  

67. Hunan > Changde : WuLingPrison (LiLingPrison ,Changde Prison ,Male ) 常德 武陵监狱(澧凌监狱,常德监狱,男) (6)

HU Chouzheng   HUANG Qihua   LIU Qingliang   TAN Zhiyang(谭志祥)   XIAO Yuanwen   YI Mingdafadizi  

68. Hunan > Binzhou Army Affairs Prison (Guangzhou Army Number 3 Prison ,Male ) 郴州军事监狱(广州军区第三监狱,男) (5)

LING Jia(凌佳)   MA Junwen(马骏文)   PEI Zhengpeng(音)   XIAO Zixiang(肖志强)   CENG Yinhua  

69. Hunan > LouDi: : LouDiPrison 娄底 娄底监狱 (1)

CENG Zhiyuan  

70. Hunan > Zhuzhou : YouCounty : WangLingPrison (Hunan Prison ;Male ,Prison XiaBelong to MingDeShiYeYouXianGongSi) 株洲 攸县 网岭监狱(湖南监狱;男,监狱下属铭德实业有限公司) (28)

CHEN Yang(陈扬,陈洋)   DENG Ye(邓晔)   HAN Xuezhi   LEI Anxiang(雷安详)   LI Dianxing   LI Muduo   LI Zhigang   LIANG Jianguo   LIN Jia(林嘉)   LIU Fenggao(刘峰高)   MENG Kai   OUYANG Zhenran(欧阳珍然,欧阳真然,欧阳征然,欧阳珍)   PENG Shiqing(彭时清,彭世清)   SUN Yushan   TAN Guodong   TANG Peilin(唐沛琳,唐佩林)   WANG Linqiang   WANG Qingsheng   WU Yu   XIAO Jianhao(肖剑豪)   XIAO Zhanhao   XIAO Zhongjian   XU Yunyan   YANG Shiyi(杨实怡,杨适怡,杨适宜)   YUAN Rong   CENG Gu(曾过)   ZHAO Shuaiqing   ZHOU Fangjun(周方俊)  

71. Jilin > Changchun : KuanTown District : Jilin Provincial Female Prison (Originaly Heizuizi (Black Mouth) Female Prison ,: Changchun Female Prison ) 长春 宽城区 吉林省女子监狱(原黑嘴子女子监狱, 长春女子监狱) (250)

GENG Wanying(栾德武的妻子)   AI Xiaoxia(艾晓霞)   CAI Yuying   CANG Zhongmei   CAO Fenglan   CAO Shulian   CAO Yanfen   CAO Yumin   CHEN Juan   CHEN Lihua(陈丽华)   CHEN Xiuhua   CHENG Jie   CHENG Shufang   CHENG Zhichun   CHI Shuling(迟淑玲)   CHI Suling   CHI Suqin(迟淑琴,迟素芹)   CUI Fenghua   CUI Guixian   CUI Mingshu   CUI Qunying   CUI Yuzi   DA Fadizi   DAI Aidong   DAI Chunmei   DANG Yanhua(党艳华)   DING Lijie   DONG Yanhui   DONG Yunqin   DONG Zuozhen(董做珍)   DOU Linuo(窦丽娜)   DU Liming   DU Rongjuan   FU Junqiu   GAO Guixiang   GAO Hui   GAO Jinying   GAO Wanhua   GAO Xiaoqi(高晓歧,高小琪,高小岐)   GAO Xiujuan   GENG Jiqiu   GENG Wanying   GUAN Peixia(蛟河)   GUAN Zhifeng   GUO Wenshuai   GUO Yafen   GUO Yuhua   HAN Bing   HAO Jie   HE Fengbo   HE Shurong(何淑荣)   HE Xiaoping   HOU Chunxiang   HOU Jifu   HU Yulan   HU Yuxia   HUANG XX   HUANG Jiazhen   HUANG Lian(林)华   JIA Changzhi   JIANG Chunyun   JIANG Shuwen(姜树文)   JIANG Huimin   JIAO Fengzhen   JIN Guohua   JIN Lina   JIN Min   JIN Yushan   JING Fengwei   LANG Dajie   LEI Ping   LENG Fengling   LI Cong(李冲)   LI Guihua   LI Guirong   LI Guiying   LI Guizhen   LI Juan   LI Junwei   LI Liyan(李立艳,李丽燕)   LI Lianjie(李连杰)   LI Ruifeng(李瑞风)   LI Shuchun   LI Shuzhen(李淑珍,李绍珍)   LI Xiaomei   LI Xiulian   LI Yaqin   LI Yongzhen   LI Yuhua   LI Yulan(李玉岚)   LI Yuzhen   LI Zhenjie   LI Zhengfang(李正芳)   LIAN Jinhua(莲金华)   LIANG Chunhua   LIN Guolan   LIU Xx(姓刘)   LIU Chunyan(刘春燕)   LIU Dianzhu   LIU Jialan   LIU Lihua(刘立华)   LIU Shengcao   LIU Shuyun   LIU Suzhen   LIU Xiang晫   LIU Xiuzhuo   LIU Yan   LIU Yan   LIU Ying   LIU Yue   LIU Yue   LIU Jingping(柳晶萍)   LU Yan   LU Bofeng(陆润凤)   LU Daxin(陆方兰)   LUO Yanling(罗艳玲)   MA Aiyun   MA Hua   MENG Qingling(孟庆玲)   MENG Xianli   MU Hua(慕华)   NIU Guiyun   NIU Yanhong   NU: Falungongxueyuan(化名:李娥)   PO Shunzi   QIAN Zhonghua(钱玉花)   QIN Xiuzhi   QU Shufang   RONG Tiewen   SHI Xiuhong   SONG Huidan(宋慧丹,宋惠丹)   SONG Yanqun(宋艳群)   SU Hong   SUI Furong   SUI Zuying   SUN Jinghui   SUN Jingyun   SUN Lihong(龙井)   SUN Shuxia(孙淑侠)   SUN Yingjun(孙颖君)   TAN Chengxiang(谭承香)   TAN Fengying   TANG Lijuan   TAO Laifeng   TIAN Shuyan   TIAN Xiulu   WANG Xiu   WANG Xx(姓王的女法轮功学员)   WANG Chunju   WANG Cuihua   WANG Fengjuan   WANG Fengyun   WANG Fengzhi(于健莉的婆婆)   WANG Guohua   WANG Junjie   WANG Li   WANG Lin(王林)   WANG Minghui   WANG Nuo   WANG Qingshan   WANG Rongyuan(王鎔源)   WANG Shufan   WANG Shumei   WANG Shuxia   WANG Wenjun   WANG Xiangjie   WANG Xiuping   WANG Xiuqin   WANG Xiurong   WANG Yajuan(王亚娟)   WANG Yaru   WANG Yan   WANG Yuxia   WANG Yuzhen   WU Chunru   WU Dongmei   WU Hongyan   XIA Xiaomin   XIANG Lijie(项利杰,项丽杰,项立杰)   XING Shuhua(邢淑华)   XU Fengqin(徐凤琴)   XU Guizhi   XU Linuo   XU Tingren   XU Yafen(徐亚芬)   XU Jingbo(许静波,袁宏彪妻子)   XU Lihua(许丽华,徐丽华)   XU Mingying(宿明英,蓿明英)   YANG Jun(杨君)   YANG Guizhen   YANG Hongyan   YANG Huixia(杨会霞)   YANG Jing(杨晶)   YANG Weijuan   YANG Yafan(杨亚范,杨雅凡)   YANG Yazhi(杨雅芝)   YANG Yonglan(杨友兰)   YANG Yongmei   YAO Weimao   YIN Lanhua   YU Chunming   YU Feng   YU Fengyun(于风云)   YU Guizhen   YU Jianli(于健利,欢欢,付桂华大女儿)   YU Jiaoru(于姣茹)   YU Liqiu(于立秋)   YU Wenyan(于文艳)   YUAN Yawen(袁雅文)   ZANG Zhongmei   CENG Fanyu(曾凡钰)   ZHANG Chunfeng   ZHANG Chunsheng   ZHANG Danfeng(张丹风)   ZHANG Fengyun   ZHANG Guixia   ZHANG Guixia   ZHANG Guiying   ZHANG Guozhen   ZHANG Lijuan(张丽娟)   ZHANG Lixin   ZHANG Liyun   ZHANG Mingzhen   ZHANG Qiaolei   ZHANG Qiaoxiu   ZHANG Shaoping   ZHANG Shuqin(张淑芹,丈夫王和江)   ZHANG Xiaoqin   ZHANG Xuejie   ZHANG Yazhen(张亚珍)   ZHANG Yajing   ZHANG Yan   ZHANG Yuling   ZHANG Yuxia   ZHAO Jianmin   ZHAO Yushu(赵亚书)   ZHAO Yuefeng   ZHENG Hongjiao   ZHENG Hongqin(郑洪琴)   ZHENG Muqi(郑慕岐)   ZHOU Jie   ZHOU Rongjun   ZHOU Runjun(周润君)   ZHOU Xiaoli(周晓丽)   ZHOU Yeling   ZHOU Yongjie   ZHOU Yueling   ZHU Hong(朱宏)   ZHUANG Yanzhi   ZOU Shuyan  

72. Jilin > Changchun : KuanTown District : Tiebei Prison (Beijiao Prison ?) 长春 宽城区 铁北监狱(北郊监狱?) (10)

CHEN Liwei   DA Fadizi   DONG Shaohua(董绍华)   GONG Manning   LIU Lianyi   LIU Zhaoguo   SHI Bin(时彬、石斌)   SHI Chengbin(史成斌)   XU Guijun   ZHOU Weixi  

73. Jilin > Changchun : NanLingPrison 长春 南岭监狱 (2)

SHANG Xiaodong   YAO Li  

74. Jilin > Jilin : FengManDistrict : JiangTown Prison 吉林 丰满区 江城监狱 (1)

HAN Xiuhua  

75. Jilin > Jilin Provincial Number 2 Prison (Jilin Prison ,: FengJiaTunPrison ,Nickname called Jilin ErJian,Male ) 吉林省第二监狱(吉林监狱, 冯家屯监狱,俗称吉林二监,男) (120)

CAI Xx(小蔡)   CAI Hongyi   CAI Xiangjun(蔡向军)   CAI Yumin   CAO Zhihua   CAO Zhonghua   DA Fadizi   FANG Huanzhang   FENG Gongcai   FENG Liqi   GAO Zhengang   GU Changyu(谷常宇,谷长雨,谷长余,小胖)   GUO Yunian   HU Xiqin   HUANG Wenfa   JI Wei   JIA Jinghe(贾井合,贾景合)   JIANG Kai   JIN Guangri   KANG Baoxuan(康宝轩)   LAN Dewu   LI Dequan(李德泉)   LI Fengming(李凤明)   LI Guangshi   LI Hui(李慧)   LI Leyou   LI Longji(李龙吉)   LI Qin   LI Shengcheng   LI Shiyong   LI Wei   LI Yang   LI Yuhai   LI Zhibing   LI Huaiming   LING Yutai   LIU Chunli(刘春立)   LIU Hong(刘洪)   LIU Jingjun(刘景军,刘井君)   LIU Jingxin(刘井新)   LIU Peijun   LIU Qing   LIU Shuang   LIU Weiming   LIU Yufeng   LIU Yuhai   LU Yuanwei   LU: Xiangfu(吕振富)   MA Desheng   MA Guohong(马国宏)   MENG Fanjun(孟祥棋的父亲)   PO Guangzhu   PO Wenzhe(小朴)   QI Pengjiu   QI Yanhui(齐颜会)   SHEN Quanhui(申全慧)   SHI Guohong(石国宏)   SHI Wenfeng   SHI Yizhuo   SONG Sheng   SUI Fuxue   SUN Defeng   SUN Liqiang   SUN Gan   TAN Qiucheng(谭秋诚)   TAN Yuhe   TANG Yibin   TANG Yuqiang   WANG Fengcai(王风才)   WANG Guangyou(王广有)   WANG Jian   WANG Jianying(王剑英)   WANG Jing(王京)   WANG Juncheng(王君诚)   WANG Kemin(于健莉的公公)   WANG Mingcai   WANG Wenge   WANG Xiaogang   WEI Guangxue(魏广学)   WU Qingdong(邬庆东)   WU Yufeng   WU Zhongtang(吴忠堂)   WU Zilong   XIE Guichen   XIN Houjun   XIU Jixue   XU Hao   XU Kelu   XU Guodong(徐国栋)   YAN Feng   YANG Bailin   YANG Hongbiao   YANG Qingchen   YANG Xu   YE Songchang(叶松常)   YE Yongchang   YU Gang   YU Lei   YU Qian   YU Qingyuan   YU Wenfeng   YUAN Shengcai   ZHANG Deli   ZHANG Desheng   ZHANG Guoli   ZHANG Jianwei   ZHANG Jie   ZHANG Kaiping(张开屏)   ZHANG Li   ZHANG Songfan   ZHANG Weixin   ZHANG Wen(张文)   ZHANG Xinqi   ZHANG Xingcai(张兴才)   ZHANG Xiushan(李正方夫)   ZHAO Chunguang   ZHAO Tao   ZHAO Xueshun   ZHENG Gang   ZOU Yubin  

76. Jilin > Siping : GongZhuLingPrison (GongZhuLingCity Xinsheng Prison ,Male ) 四平 公主岭监狱(公主岭市新生监狱,男) (61)

CHANG Baojun   CHEN Ping   CHEN Wei   CHI Minxiang   CHU Guiyan(褚贵言,楮贵岩)   DAN Weihe   DUAN Lifeng(段立峰)   FAN Yunpeng   GAO Weixi   HAN Xixiang(韩喜祥)   HONG Wei   JIANG Lishen(姜立申)   LI Chengwen(李成文)   LI Dongjun   LI Jianmin(李建民)   LI Jianwei   LIN Chunzhi   LIN Xiaoming   LIU Cheng   LIU Fuquan   LIU Guoquan(刘国全)   LIU Meng   LIU Quanwu   LIU Wei   LIU Yulong   PEI Zhenpeng   QU Lian(曲莲)   SHI Xuwang   SONG Wei(宋秀伟)   SU Xiufu   SUI Xx(老隋头)   SUN Guichang(孙桂昌)   SUN Zhiwen   TENG Weiqiang(滕伟强)   WANG Liansu(王联苏)   WANG Shuhe   WANG Wenyuan   WANG Xiaoxin(王晓新)   WANG Yuzhang   WEI Cheng   WU Dexiu   XIN Yuliang   YAN Yi(彦颖)   YANG Chunhai   YANG Futian   YANG Yucai(杨玉财)   YU Chunbo   YU Jingwen   ZHANG Hongjiu   ZHANG Huiyan   ZHANG Jinfeng   ZHANG Jingquan   ZHANG Jingyuan(张殿元)   ZHANG Keshan   ZHANG Lizhi(张立志)   ZHANG Shiyou   ZHANG Weixi   ZHANG Wendong   ZHAO Baoshan   ZHENG Weidong(郑卫东,郑伟东)   ZHU Chunhe(朱春河)  

77. Jilin > Siping : LiShuCounty : ShiLingPrison (Siping Prison ,ShiLingZiPrison ,Male .Female ) 四平 梨树县 石岭监狱(四平监狱,石岭子监狱,男.女) (98)

BAI Minggang   BAI Shoujun   CHEN Wenbo   CHEN Yansheng   CUI Guohe   CUI Mingwen   DA Jun   DI Shaoquan   DING Shuzhong   DONG Enhao(董恩灏)   FAN Yuqun   GAN Lijun   GAO Minglong   GE Zhe   HAN Jinghui   HAN Jingjun   HAN Libin   HAO Sailong   HE Jianqiu   HU Wei   HU Wei   HUANG Shaohua   HUANG Sihao   HUANG Weilin   HUANG Wenzhong   HUANG Xiufu   HUANG Xueshu   JIANG Yizhou(姜一洲,姜一舟,江义舟)   JIANG Youfu   JIAO Yongchun   JIN Xuezhe(妻金美子)   JIN Yuguo   LI Congguang   LI Wen   LI Wenbo   LI Ying(李铁英,李铁坤,李铁昆)   LI Yuanjie   LI Yuanhao   LI Zhonghui   LI Zongyun   LIU Bin(刘斌)   LIU Changshan   LIU Qingli   LIU Wenjun   LIU Zhonghe   LIU Zheyang   LU Yanwei   LU: Qiang   MA Wenzhe   MA Yunfei   MOU Xiujun   PO Guangzhe   QU Hongjie   SANG Weicai   SHA Chunjiang   SHI Guoliang   SHI Lu   SUN Liqiang   SUN Xiuying   TIAN Qiumei   WANG Honggui   WANG Juncheng   WANG Lianshu(王联书)   WANG Qingsheng   WANG Siguo   WANG Siming   WANG Weizhi(王伟之)   WANG Wei   WANG Yazhong   WANG Yanshuang   WANG Zhongping(王中平)   WU Qiang   WU Tie   WU Xinming(武辛明)   XI Quan   XIE Benzhi   XIE Guifang   XING Dazhi   XU Hongwei(徐红伟,徐宏伟,徐宏违,徐洪卫,徐红卫)   YAN Yanyan   YANG Chenguang   YANG Chunguang(妻郝淑芹)   YANG Jinsheng   YANG Xichen   YANG Xiaohai(杨小海)   YANG Yongsheng   YU Fengwu   YUAN Youzhi   ZHANG Chunshan   ZHANG Heshan   ZHANG Shishui   ZHANG Xuemin   ZHAO Haibo   ZHAO Lianli(赵连利,赵连立)   ZHENG Chengfan   ZHONG Yanlong   ZHOU Lianfa   ZHU Zhicheng  

78. Jiangsu > ChangProvince : LiYangCity : ChangProvince Prison Female FenPrison (LiYangCity ZhuZeFemale FenPrison ,ZhuZeFarm ) 常州 溧阳市 常州监狱女子分监狱(溧阳市竹箦女子分监狱,竹箦农场) (4)

GENG Yingfeng(耿引凤)   GU Chao   SHI Suhua   WANG Xiangli(王香丽)  

79. Jiangsu > Nanjing Prison (Male ) 南京监狱(男) (1)

HU Yuanqin  

80. Jiangsu > Nanjing Female Prison (YuHuaTaiPrison ) 南京女子监狱(雨花台监狱) (16)

GUAN Xingfalungongxueyuan   GUAN Xingnu:falungongxueyuan   LI Guiying   LIU Li   LIU Shuying   PAN Hanyu   SHI Meilian(施美莲)   SHI(谐音)云   WAN Xiner   WANG Xixia(王希霞)   WU Xiuhua   XIE Shenqing(谢申请)   XUE Shuguang   YAN Ling   ZHANG Chaomei   ZHANG Suying  

81. Jiangsu > Nantong Female Prison (Nantong Prison Female FenJian,Nantong Xinsheng ZhiBuFactory ) 南通女子监狱(南通监狱女子分监,南通新生织布厂) (12)

CAI Mingfang(老蔡)   GUO Yanhua   HUANG Ruying   JIANG Qun   KONG Fanyun   LIU Qiaozhen   SHI Meirong   SI Xiuli   SUN Meiying(孙梅英)   WANG Chenlin   XU Qin   ZHAO Yuqin  

82. Jiangsu > Suzhou Number 3 Prison (Suzhou Prison ,ShiZiKouPrison ,Male ) 苏州第三监狱(苏州监狱,狮子口监狱,男) (6)

CAO Ziyin   HUANG Hanlin(王汉林)   HUANG Zhimin   SUN Jiaoshou   ZHANG Mingyi(张鸣一)   ZHOU Yi  

83. Jiangsu > SuQian: SiHongCounty : HongZeHuPrison (SiHongPrison ,Male ) 宿迁 泗洪县 洪泽湖监狱(泗洪监狱,男) (15)

CHEN Jianguo   DA Faxueyuan   DING Baoliang   GU Banglian   KONG Lingqian   LI Haibing   LI Yongjun(李勇军)   SHAO Zhengxu   WANG Shixin   WANG Xingfei   WU Yu   YU Bing   YUAN Lilong   CENG Shousong   ZHANG Yonghua  

84. Jiangsu > WuXiPrison 无锡监狱 (3)

CHEN Yinru   LU Weiguo   WANG Yufeng  

85. Jiangsu > Zhenjiang : JuRongCity : Jiangsu Provincial JuRongPrison (Jiangsu Provincial Zhenjiang Female Prison ) 镇江 句容市 江苏省句容监狱(江苏省镇江女子监狱) (2)

LING Xiuying(凌秀英)   MENG Xiaojing(孟晓静,孟玉梦晓静)  

86. Jiangxi > Nanchang : Xinjian County : Jiangxi Provincial Female Prison 南昌 新建县 江西省女子监狱 (44)

CAO Genxiu   CAO Guoxian   CHEN Wen(陈雯)   CHEN Yulian   CHENG Laihua   FU Shujiao   GAO Jufang   GAO Yinfeng   HAO Huilan   HU Mitao   HUANG Yindi   KUANG Zhihua   LI Fanglan(李方兰)   LI Lanying   LI Suren   LI Zhenglin   LIANG Kuiyan   LIU Baozhen(刘宝珍)   LIU Simei   LIU Taoying   LIU Yitao   LUO Chunfang   LUO Jianrong(罗建容)   MA Yuequn(马悦群)   MEI Yufeng   QIN Hongying   SONG Dongmei   TANG Daofang   TAO Genxiu   TENG Chaying   TIAN Xiangui   WAN Lihua   WANG Weiqing   WU Zhiping(吴志平,吴智萍)   XU Genying   XUAN Haijin   YAN Jinhua   YAO Aiying   YIN Xianping   YUAN Guoxiang   ZHANG Shuhua   ZHANG Xiaohong   ZHONG Xingxiu   ZHOU Hongmei  

87. Jiangxi > Nanchang : Xinjian County : Nanchang City Prison (HongDouPrison ,Xinjian County ChengXinFarm ,Male ) 南昌 新建县 南昌市监狱(洪都监狱,新建县成新农场,男) (6)

DONG Xiaobao   JIN Shunsheng(金顺生)   LI Youwu   WANG Jinlian   WANG Meixiang   ZHANG Fenfang  

88. Jiangxi > Nanchang : Xinjian County : Yuzhang Prison (Jiangxi Provincial Fire Control Vehicle Manufacturing Factory ,Male ) 南昌 新建县 豫章监狱(江西省消防车辆制造厂,男) (12)

DAI Chuanyi   LI Qing   LI Yi   TANG Guoliang   WANG Liming(汪礼明,汪黎民)   WANG Chuanhuang(王传煌,王权皇)   WU Tengpeng   YIN Yucai   ZHAN Jianbin(妻朱燕,母李莲英)   ZHANG Jinhuai   ZHOU Qiliang   ZHU Guoxing(朱国新)  

89. Liaoning > Benxi : NiuXinTaiTown HongLianCun: Benxi City Prison (NiuXinTaiPrison ,Qian: Xihu Prison ,HuoLianZhaiPrison ,XiHuPrison ) 本溪 牛心台镇红脸村 本溪市监狱(牛心台监狱,前 溪湖监狱,火连寨监狱,西湖监狱) (20)

BEI Feifaguanyazaibenxixihujianyude30mingfalungongxueyuan   CHEN Xiu   GUO Baoshi   GUO Song   HUO Defu(霍德福,霍德富)   LI Chuang   LIANG Xiangcheng   LIANG Zhiqun(弟梁志宏)   LUAN Huagang   WANG Yiyong   WANG Yingxian(又名王铁龙)   WU Yue   XIN Shihui   XIONG Anming   XU Jifa   YANG Zhongwen   ZHANG Jiaan   ZHANG Zhenxuan(张振轩)   ZHAO Mindeerzi   ZHOU Lin(周琳)  

90. Liaoning > Dalian : GanJingZiDistrict : Dalian Prison (Dalian City Prison ,YaoJiaPrison ,Male ,Female ) 大连 甘井子区 大连监狱(大连市监狱,姚家监狱,男,女) (14)

BAI Xuesong   DU Yongfeng(杜永峰)   FAN Xuebin(范学滨,范学彬)   HAO Fukui(郝福奎)   JIN Fuzhang(靳福章)   LIU Renqiu   LIU Yan   SONG Yucen   WANG Shangjie   WANG Zhiqing   XU Minghua   YE Shuhui(小叶)   ZHANG Renguang   ZHANG Wenhong  

91. Liaoning > Dalian : GanJingZiDistrict : Nanguan Valley Prison (GanJingZiPrison ,Nanguan Valley Sanshui NiPrison ,Male ) 大连 甘井子区 南关岭监狱(甘井子监狱,南关岭三水泥监狱,男) (5)

HAN Guohai   LIU Zhiyu(刘晓毅)   WANG Hongzhu(王洪柱)   WANG Jingchun(王京春,王景春,妻王金平)   WEN Zhiming  

92. Liaoning > Dalian : Jinzhou District : SanLiPrison (SanLiDetention Center ?) 大连 金州区 三里监狱(三里看守所?) (1)

CAI Xiyun  

93. Liaoning > Dalian : Wafangdian Prison 大连 瓦房店监狱 (14)

FEI Jianchuan(费建川)   GAO Wei   GUAN Jianhua   LI Jinyu   LIU Fangxu   LIU Wanxu   LIU Enhua(化名:柳彦涛)   SHAO Dawei   TIAN Genghai   YAN Guoqian   ZHANG Guangya   ZHANG Keya   ZHAO Changlin   ZONG Liguang  

94. Liaoning > Dalian : Zhuanghe Prison 大连 庄河监狱 (3)

LI Yuqin(李玉芹)   QU Xianrong   ZHENG Suwei  

95. Liaoning > Jinzhou Prison (Nanchong Mountain Prison ,Nanshan Prison ,Male ) 锦州监狱(南崇山监狱,南山监狱,男) (28)

CHEN Hai   HAN Boli   KAI Liying   LI Chongrong   LI Fuchun   LI Hailin   LIU Jinman   LIU Junhua   SONG Zhiguo   SUN Shuzhong   TAN Xinyu   TIAN Baochang   WANG Guojun   WANG Qing   WU Jianguo   XU Shaofu   XU Zhaobin(徐兆斌,徐兆彬,徐兆滨,徐照彬)   XUE Xinglong(薛兴隆)   YUAN Zhenxing   ZHANG Chengjie(张成杰)(张承杰)   ZHANG Huiyu(张会宇)   ZHANG Kunshan(张坤山)   ZHANG Liang   ZHANG Zhimeng   ZHAO Fuli   ZHAO Hongli(赵洪利,赵宏利,赵红力)   ZHAO Jiyuan(赵元吉,赵继元)   ZHOU Yonglin  

96. Liaoning > Panjin City : Xinsheng Prison (Panjin Prison ,Male ) 盘锦市 新生监狱(盘锦监狱,男) (6)

CHEN Xiu   GONG Wanyou(宫怀友)(龚万友)   LIU Wansheng   WANG Yandong   WU Chengjun(邬成君,邬成均)   ZHAO Lu(赵潞,赵璐)  

97. Liaoning > Shenyang : HunNanDistrict : Dongling Prison (City Zhi,Male ) 沈阳 浑南区 东陵监狱(市直,男) (15)

CONG Shuxun   HAN Baolai   HAN Jianhai   LIU Changhai(刘昌海)   LIU Haitao   SUN Yi(孙毅)   TIAN Baowei(天宝伟)   WANG Shusheng   WANG Youkai   WANG Zhao   WANG Zhongsheng(王忠胜)   ZHANG Hongfeng   ZHANG Shude   ZHANG Shude   ZHANG Yuyang(张玉扬)  

98. Liaoning > Shenyang : ShenBeiXinDistrict : KangJiaShanPrison (KangJiaShanPrison ,Male ) 沈阳 沈北新区 康家山监狱(康佳山监狱,男) (1)

WANG Pengyi  

99. Liaoning > Shenyang : YuHongDistrict : Shenyang Prison Town : Provincial Number 2 Prison (Originaly Dabei Number 2 Prison ,Male ) 沈阳 于洪区 沈阳监狱城 省第二监狱(原大北二监狱,男) (3)

SU Xiaohong(苏晓红)   WANG Hongfeng(王宏峰)   WANG Keyi  

100. Liaoning > Shenyang : YuHongDistrict : Shenyang Prison Town : Provincial Number 1 Prison (Originaly Dabei YiPrison ,Dabei Prison ,Shenyang Number 1 Prison ,Male ): 沈阳 于洪区 沈阳监狱城 省第一监狱(原大北一监狱,大北监狱,沈阳第一监狱,男) (46)

AN Xiangyu(安相禹)   CHEN Minhui   CUI Chunbiao   DAI Shubao   DONG Yiran(董一然)   GAO Hui(化名:李军)   GAO Yumin   GUO Chunzan   HAN Chonghui   HAN Xueming(马爱兵的丈夫)   HE Shaojun   HU Yongzheng   JIANG Shilin   LI Chongfeng   LI Wensheng   LI Xing(阜新地区)   LIANG Lijun   LIU Dianyuan   LIU Jingyu(刘井宇)   LIU Qingyuan   LIU Yuansheng   LUAN Changhui   QU Bin(曲滨)   QU Honghai(屈洪海)   SHEN Hailong   SUN Hailong   SUN Jun(孙军)   SUN Wei   TANG Chao   WANG Chuang   WANG Liping(王立阳弟)   WANG Mingwen   WANG Shengxin   WANG Xuanhua   WANG Yonghang   WANG Zhongxue(王中学)   WEI Zhiyi(慰志义)   XU Bin   YANG Benliang   YANG Guizhi   YAO Yuhua   YOU Yuehong(尤月红,尤岳宏)   CENG Tiantao   CENG Zhitao   ZHANG Lifeng   ZHENG Guodong  

101. Liaoning > Shenyang : YuHongDistrict : Shenyang Prison Town : Provincial Female Prison (Shenyang Female Prison ,Number 2 Female Prison ,Mashanjia Cell ,Originaly Dabei Female Prison ) 沈阳 于洪区 沈阳监狱城 省女子监狱(沈阳女监,第二女监,马三家监区,原大北女监) (262)

BAI Yuyue(白玉月)   BIAN Chunyan   CAI Hongbo(蔡红波)   CAI Shaojie(蔡绍杰 蔡少杰)   CAO E   CHEN Lirong(陈立荣,陈利荣)   CHEN Shuying   CHEN Suying   CHEN Yazhou   CHENG Shujuan   CHENG Yurong   CHOU Sihui(仇实惠)   CONG Yingyue   DAI Ruilian(代瑞连)   DAN Qiuju   DING Beihua(丁振华)   DONG Guixia   DONG Xuan   DU Longping(杜龙萍)   FAN Yuqin   FANG Fang   FANG Hailing   FENG Jimei   FENG Suqin   FENG Xiumei   FU Hui   FU Lihua(付丽华)(小付)   GAO Hongbo   GE Peiying(葛培英)   GE Yanyi(葛艳颖,葛艳影)(葛颜颖)   GE Yingjie(葛春英)   GENG Shufeng   GU Li   GU Xuezhen   GUAN Ping(关平,沈阳市苏家屯区)   GUO Lihua(郭立华,郭力华,郭丽华)   GUO Zhenju   HAN Sujuan(韩淑娟)   HAN Xuesong(韩雪松)   HAO Chunying   HAO Shuyuan   HE Xiaoqiu(何晓秋)(何水秋)   HONG Xiuyan   HOU Ruiyue   HOU Xiaohui(侯晓慧,侯小惠,侯淑荣)   HU Guiying   HU Zhiqin(胡志琴)   JIA Guiqin(贾桂琴)   JIA Naizhi   JIANG Fengli(姜凤利)   JIANG Shumei   JIANG Weizhen   JIANG Wei(江伟)   JIANG Lianxiang(蒋连香)   JIAO Yan   JIN Guihuan   JIN Hong   KUANG Hong(匡红)   LAI Guifang   LAN Xinfang   LI Caiwen   LI Chunyan(李春艳)   LI Daorong(李道蓉)   LI Dianqin(李殿芹)   LI Gang(李刚)   LI Guiqin(李桂琴)   LI Jianmei(李剑美)   LI Jinling   LI Lihua   LI Mingyan   LI Qiulian   LI Sue   LI Xinhua   LI Xuepin   LI Yanqun(李燕群,李艳纯)   LI Ying   LI Zhongfang   LI Zonglan   LI Jing(李静)   LIN Jiangmei   LIN Jingping(林景平)   LIN Jun   LIU Fengling   LIU Gangli(刘刚丽)   LIU Hui   LIU Huilan   LIU Huiying   LIU Kun   LIU Lichao(刘丽超)   LIU Qingxiang   LIU Shuyun   LIU Suhuan   LIU Xijie(刘锡杰)   LIU Xia(刘俊鹭,刘俊露)   LIU Xingge   LIU Xiuchun   LIU Xiufen   LIU Xuyan   LIU Yanming   LIU Yuhua(靳立国妻子)   LIU Yujuan   LIU Yumei(刘玉梅)   LIU Yuzhuo(刘玉卓)   LIU Yun   LIU Zongxue   LIU Zuoying   LIU Yuying   LONG Shufang   LU Bin(路斌)   LU: Chunyu   LU: Yan(吕焱)(吕炎)   LU: Yanying   MA Aibing   MA Guizhen   MA Hui   MA Xueqing(马雪青)   MA Yuxiang   MOU Lihua   NIU Guixiang   NIU Jiqiu   PAN Jing(潘静)   PAN Yujun   PEI Lu(裴益丽)   PEI Zhihua   PENG Jie   QI Ximin(齐习民)(祁希民)(綦锡民)   QIAN Guizhi   QIN Shulan(秦玉兰)   QIN Sigui   QIU Tieling(邱铁玲)   REN Guifen   REN Guizhi   REN Xiulan   SHANG Chun(尚淳)   SHANG Lanling(尚蓝玲) (小玉)   SHAO Changhua   SHAO Xiubo   SHAO Yinghui   SHENG Jie(胜杰)   SHI Wei(石伟,石薇,石威,石微)   SHI Ningyao(石宁瑶)   SONG Cailian(宋彩莲)   SONG Wenzhi   SONG Yuanhui   SU Xiumin   SUN Baoying   SUN Baoying   SUN Caiyan   SUN Guifang   SUN Jiping(孙继萍)   SUN Li(毕世君妻 )(孙立)   SUN Lianqiu   SUN Yanzhi   SUN Zhengyu   TENG Lianxiang(滕连香,滕莲香)   TENG Yunqing(腾云清)   TIAN Li(田丽,田力)   WANG Chunjing   WANG Fengjun   WANG Fengrong   WANG Guixiang   WANG Guiying   WANG Hongxiang   WANG Hongtao   WANG Jinfeng(王金风)   WANG Jinghui   WANG Li(王丽,王立)   WANG Lihua   WANG Lixiang(王立香,王利香)   WANG Qiuping   WANG Ruifeng   WANG Shiyuan   WANG Shue   WANG Shufang(大连市沙河口区香炉礁)   WANG Shumian   WANG Suyun   WANG Weizhen   WANG Xiaoli(王晓丽)   WANG Xingbo   WANG Xiuli   WANG Xiuxiang   WANG Yanxia   WANG Yusi   WANG Yuhe   WANG Yulan   WEN Ying   WU Xiulan   XI Yanzhi(奚衍芝)   XIAO Chunling   XIN Guiqin   XU Changlan   XU Fengyan(徐风艳)   XU Guilan   XU Liming   XU Meihua(老徐)   XU Qiang   XU Yanxia   XU Qingfang(许清方)   XU Zhenying   YAN Fengying(闫凤荣)   YAN Lijun   YAN Jinhua(闫淑华,严淑华,老闫)   YANG Guiqiu(杨贵秋)   YANG Lihua(沙河口区)   YANG Xiaosong   YANG Yang(杨洋)   YANG Yuhua   YANG Yuhui   YANG Yuqin   YANG Yurong   YIN Ying   YIN Guirong   YIN Sen   YIN Xiuzhi   YU Lianhui(于连惠,于莲慧)   YU Shufen   YU Yinghua(于樱花,于英花)   YU Yi(于影)   YUAN Suxin   YUAN Xiaoman(袁小曼)   YUAN Fengjie   ZANG Lianmei(臧莲梅)   ZHAI Li(翟丽)   ZHAN Shuhua   ZHANG jing   ZHANG Fengxia(张凤侠,张风霞)   ZHANG Fengzhi   ZHANG Guangyuan(张光圆)   ZHANG Guihuan(张贵环)   ZHANG Guijun(张桂军)   ZHANG Guimin   ZHANG Guiqiu   ZHANG Guizhi   ZHANG Jing   ZHANG Yun   ZHANG Junying   ZHANG Wei(张威,丈夫孙风昌)   ZHANG Weihua(张维华)   ZHANG Xia   ZHANG Xiaoping(孙永勤妻)   ZHANG Xiaoli(张小丽,张小莉,张晓丽)   ZHANG Xiuying   ZHANG Xueyan   ZHANG Yali(张亚丽)   ZHANG Yaqin(张雅芹,张亚琴,张雅琴)   ZHANG Yanfang   ZHANG Yinghong   ZHANG Yuzhuo   ZHAO Lanhua   ZHAO Sue   ZHAO Xue   ZHAO Xuejing(赵学锦)   ZHAO Yulan   ZHENG Shuchun   ZHONG Weiqin(钟维琴)仲维芹)   ZHOU Haiyan   ZHOU Shuhuan   ZHOU Yuzhen(周玉祯,周玉桢)   ZHU Weijun   ZHU Xiaoting   ZONG Lirong(宗立荣)   ZOU Hui  

102. Liaoning > Shenyang : YuHongDistrict : ZaoHuaPrison (Shenyang City Detention Center ,YouChengZaoHuaXiangFemale Prison ) 沈阳 于洪区 造化监狱(沈阳市看守所,有称造化乡女子监狱) (2)

LIU Yuefeng   MIN Guixiang  

103. Liaoning > Yingkou Prison 营口监狱 (3)

HUANG Yongjiu   PEI Guangbin(裴广斌)   ZHANG Baogui(张保国)  

104. Inner Mongolia > Chifeng : Aohan JianGuanDepartment (Aohan Prison ) 赤峰 敖汉监管大队(敖汉监狱) (1)

LI Haidong  

105. Inner Mongolia > Chifeng Prison (Chifeng Number 4 Prison ,Inner Mongolia Number 4 Prison ,Male ,Female ) 赤峰监狱(赤峰四监狱,内蒙古第四监狱,男,女) (21)

CHI Hailong   GAO Chong   HU Junyou   HUANG Yade(黄雅德)   JIA Bin(赵春霞丈夫)   LI Hongzhang   LI Jiling   LI Wenzhi   LI Yinjie   LIU Cheng   QI Hongshu(齐红树,齐洪术)   RUAN Danbo   SONG Kaijun(宋开君)   SONG Xiandong   TIAN Xingdafadizi   WANG Fengcai   XU Dianlin   YANG Futian   ZHANG Zhijiang   ZHAO Hui   ZHU Guozhi  

106. Inner Mongolia > Huhehaote Number 2 Prison (Male ) 呼和浩特第二监狱(男) (10)

CHONG Ji   DU Fujun(杜甫君)   JIANG Xuexing   LI Chengxiang   LIU Xiangrui   NI Yi   WANG Kui(王奎)   WANG Shouda   YANG Guishan   YANG Zhigang  

107. Inner Mongolia > Huhehaote Prison (HuCity Female Prison ,Inner Mongolia Number 1 Female Prison ) 呼和浩特监狱(呼市女子监狱,内蒙古第一女子监狱) (44)

DUAN Xiuyun   DUAN Xueqin(段学勤,段学琴)   FAN Jinling   FAN Shufang(音)   FU Zhixia(付志霞,付至霞)   GAO Zhifan   JI Liping   JIA Pizhen   LI Yaqin(李雅琴,李亚琴)   LI Yulan   LIU Xiurong(田福金妻)   MA Xiuqin(马秀芹)   MENG Huiling(孟慧玲)   MENG Xiangzhi   PAN Lijuan   REN Suxiang(任素英的姐姐)   SHAO Guizhen   SHI Xiuqin(石秀琴)   SHI Yumei(石玉梅)   SUN Fengwei   TANG Liwen   TIAN Fang(田芳芳)   TIAN Xin   WANG Hongling   WANG Jinrong(王金蓉)   WANG Jiufang   WANG Xiaomin   WANG Xiujie   WANG Xiuying   WANG Yanxin   WANG Ying   WANG Yi(王莹)   XU Juan   YAN Shukui(闫淑奎)   YANG Lirong(杨丽蓉)   ZHANG Fengqin   ZHANG Yumei   ZHANG Yuefang(张月舫)   ZHAO Chunxia   ZHAO Shuzhi(肇树芝)   ZHENG Jinling   ZHOU Bohong(周柏红)   ZHOU Liying   ZHOU Liying(周立英)  

108. Inner Mongolia > Xingan Union : ZhaLaiTeCounty : BaoAnZhaoPrison (BaoAnZhaoPrison ,Female Dui,Male Dui,ZhaLanTeCounty Female Prison ,QiMing:BaoAnZhaoFarm ) 兴安盟 扎赉特旗 保安沼监狱(保安召监狱,女队,男队,扎兰特旗女监,企名:保安沼农场) (16)

JIN Huaixing   LI Jiucheng   LI Shuchen   LIU Haiquan   LIU Yazhi   SONG Bingfu   WANG Jun(王浚)   WANG Tao   WANG Yuecheng(王悦成)   WU Guangjun   WU Shuai(吴广军的大儿子)   WU Yang(武志军)   YI Baiduomingfalungongxueyuan   ZHANG Hongtian(张宏天)   ZHANG Moumou   ZHENG Shihuan  

109. Ningxia > ShiZuiShanPrison (Originaly PingLuoPrison ,Male ) 石嘴山监狱(原平罗监狱,男) (6)

JIN Long(田金鑫)   SUN Jianfeng(孙建锋)   WANG Desheng   XIAO Peiyan(肖培彦)   YI Ning(栾凝,栾宁)   ZHAO Lin  

110. Ningxia > Yinchuan Wind Machine Factory Prison (Yinchuan Prison ,Male ) 银川风机厂监狱(银川监狱,男) (2)

SUN lei   WU Zhongshi  

111. Ningxia > Yinchuan Female Prison (: Ningxia Female Prison ) 银川女子监狱( 宁夏女子监狱) (12)

CHEN Bo   CHEN Fengyu   CHEN Shuqin   CHEN Shuxian   HAN Ruixian(陈雪垠妻)   HUANG Xiuying   JIANG Chunmei(姜春梅)   JIANG Hongying(姜红英,蒋宏英)   LUO Xinping(罗新萍)   NA Qin(纳琴)   SUN Fanghong(孙方红)   ZHU Haiyan  

112. qinghai > Haibai CangZu: MenYuanPrison (QianHaomen Prison ,Haomen Farm ) 海北藏族 门源监狱(前浩门监狱,浩门农场) (2)

CAO Shengxiang   LIU Qilong  

113. qinghai > Xining Nantan Prison (qinghai Provincial Female Prison ,qinghai Provincial Prison ) 西宁南滩监狱(青海省女子监狱,青海省监狱) (4)

HU Hong   LI Chongfeng   ZHANG Rongjuan(张荣娟)   ZHANG Wenjuan  

114. Shandong > Dezhou : LingCounty Prison 德州 陵县监狱 (2)

WU Xiuzhi   ZHANG Dongju  

115. Shandong > Jinan : Shandong Provincial Jinan Prison (Shandong Provincial Prison ,Jinan Prison ;Male ZiPrison ,Shandong Provincial Number 1 Prison ) 济南 山东省济南监狱(山东省监狱,济南监狱;男子监狱,山东省第一监狱) (98)

AN Libo(安立波)   CAO Changqi   CAO Guozhen(贞)   CAO Yuguang   CHENG Wendong   DU Jianxin   DU Yihe(杜以和,杜以河,杜以合,杜一合)   DU Zezhou   DU Zhaocai   DUAN Yunhai   DUAN Zuyong(段祖永)   FENG Peng   FENG Shangwei   FENG Yunxue(冯云学)   GAO Fangqiang   GAO Meiying   GAO Peng   GAO Zhongen   髙 Xiaoyi   GUAN Zhongji(官忠基)   GUO Hongfa   GUO Yisen   GUO Ziqiang   HE Xunming(贺训名)   HUANG Zhili(黄志立)   JI Yongcheng   JIANG Shouzhong(江大海,姜大海)   JIANG Guanmin   JIN Yongxin(金永鑫)   LI Guo   LI Jianlin   LI Zengpo   LIN Guojun(林果军)   LIU Fengchun(刘奉春,刘风春)   LIU Nailun   LIU Naixun(刘乃勋,刘乃顺)   LIU Qinglong   LIU Shuhe   LIU Shujing   LIU Zhengqian   MA Shuguang(马树光,马叔光)   NIU Guiying   NIU Xibao   QIAO Xifu(乔希福)(乔喜福)   QIN Sitong(秦四同)   SHAN Dongshengnanzi、nu:zijianyudezhaopian   SHAN Dongshengnanzijianyudezhaopian   SHEN Guanglu(沈光禄,沈光路)   SI Menggang   SONG Mujin   SONG Shubao(宋树保)   SONG Yusheng(宋玉胜,宋玉盛)   SU Jing   SUN Dongxu   SUN Xiulian(孙秀莲)   SUN Yongqin   TIAN Dejun(田得军)   WANG Changbai   WANG Changchun   WANG Chuang   WANG Fuchun   WANG Hongchao(王洪朝)   WANG Jinhua   WANG Liang   WANG Mingjiang(宋玉玲的丈夫)   WANG Pingsheng(王平生)   WANG Wei   WANG Xueyong   WANG Yimin   WANG Zhongshi(王中实,王忠石)   WEN Dehuai(文德怀,温德怀)   WU Chengshou   WU Haiyong   WU Kejian(吴克健)   XIA Asu   XU Baozhen(徐保臻)   XU Hongliang   XUE Jiagui(薛家贵)   YAN Tingli   YI Xueming   YU Guixiang   YUAN Mingxian   YUAN Shaohua(袁邵华,刘秀芝丈夫)   ZHANG Chunbo(音)   ZHANG Congjie   ZHANG Hongjin   ZHANG Hongliang   ZHANG Juwu   ZHANG Libao(张立宝)   ZHANG Shanming(妻王兆双)   ZHANG Shengqi(张盛齐)   ZHANG Shuchun   ZHANG Xiqin   ZHANG Yonggui   ZHAO Chao   ZHU Hengde   ZHU Yuqiang   ZHU Yuwu(朱于武 )  

116. Shandong > Jinan : Shandong Provincial Female Prison (Jinan Female Prison ) 济南 山东省女子监狱(济南女子监狱) (181)

AN Lianyu   BI Jianhong   CHAI Linyan   CHEN Lianhua(陈连华)   CHEN Qiuxiang   CHEN Xia   CHEN Yanhong   CHENG Panyun   CHU Zhongmei(初中美)   CUI Hongjun   CUI Yuezhi(崔月芝)   DIAO Yunying   DOU Hongxia   FANG Cuirong   FENG Jinhua   FU Guixiang   GAO Wenshu   GAO Yunli   GAO Zhenxiu   GE Jianzhen   GONG Shuhua(公树华)   GU Haimei   GUO Jianying   GUO Junfen(郭均芬)   GUO Zongmei   HAN Lixiang   HU Jinhui(胡金惠)   HU Jinping(胡金萍)   HU Xiuxiang   HUANG Sue(音)   HUI Xuemei   HUO Kunlin   JIA Hongxia   JIA Shoufen   JIANG Shuying   JIANG Yuqin(姜玉芹)   HAN Hongxia(阚洪霞)   KONG Yumei   LENG Xuanju   LI Chengxiang(李承香)   LI Cuiping   LI Guiyun   LI Guizhen   LI Hualian(李化莲)   LI Jiafang   LI Jianping   LI Renzhi   LI Shujuan   LI Shumei   LI Xiujun   LI Xuemin   LI Xue   LI Yunhai   LI Zengzhen(李增真,李宗贞)   LI Zhenhuan   LIANG Mingfeng(梁鸣凤)   LIANG Sue   LIANG Suzhen   LIN Shuling(林淑珍)(林淑真)   LIU Erni   LIU Guixia   LIU Hong   LIU Hongzhao(刘洪召)   LIU Jie   LIU Qixian   LIU Xiangyun(刘向云,刘湘云)   LIU Xuerong   LIU Yujun   LU Fenghua   LU Guilian   LU Xueqin(陆雪芹)   LU: Guiling   MA Shaojie   PAN Rongqing   PANG Yufen(逄玉芬)   PENG Jie   PENG Xuejuan   PU Emei   QI Yuling(齐玉玲)   QIU Qinghua(邱清华)   QU Shumin(曲淑民)   REN Yuxiu   REN Yuying   SHANG Zhaoxiang   SHAO Huimin   SHAO Shuxia   SONG Yun   SU Xiuying   SUI Hongying   SUI Ying   SUN Aiqin   SUN Qianjing   SUN Xinhua   SUN Xiulan   SUN Yujiao(娇娇,姣姣)   TIAN Ran   WANG Chunxiao   WANG Cuiying   WANG Fenglan   WANG Fengyan   WANG Ganglan   WANG Guichun   WANG Haiqing(王海清)   WANG Hongyu(王红玉,王宏玉)   WANG Jinling   WANG Jin   WANG Qiulan   WANG Shaodan(王绍丹)   WANG Shupei(王淑沛)   WANG Sumei   WANG Taixiang(王泰香)   WANG Xiai   WANG Xiuping(王秀萍)   WANG Xiuqin   WANG Yuxiang   WEI Xiuju   WEI Chunrong   WEI Lanying   WEI Yueling   WU Jianping   WU Ruifang   WU Xuemei   WU Xiulian   XIAO Guimei   XIE Qingling   XU Guilan   XU Shiying(徐世英)   XU Zhaoling   XU Chuanxiang   XU Mei(许美)(徐美)   XUE Meiyun   YAN Yan   YAN Jinlan   YANG Dezhi   YANG Lijuan   YANG Tong   YANG Yang(杨洋,杨阳)   YANG Yurong   YU Shaoqin(于少芹)   YU Shufen   YUAN Yuqin   YUE Xia   ZHAI Lianying   ZHAN Zhongxiang   ZHANG Aili(张爱丽)   ZHANG Baoyun   ZHANG Baohuan(张宝环)   ZHANG Fuzhen(张富珍)   ZHANG Fuling   ZHANG Guizhi   ZHANG Hongru   ZHANG Lijuan   ZHANG Pinghua   ZHANG Qingmin   ZHANG Ruijun   ZHANG Shuwen   ZHANG Shuxin   ZHANG Shuzhen   ZHANG Wei   ZHANG Wenling   ZHANG Ximei(张西美)   ZHANG Xia   ZHANG Xiuhua   ZHANG Xiuhua   ZHANG Yuying   ZHANG Yuanyuan(张永波的女儿)   ZHANG Yunhe(夫邹松涛)   ZHANG Cengmei   ZHANG Zhigang(张志钢)   ZHANG Tianpeng   ZHAO Yonghong   ZHAO Yuying   ZHEN Jie   ZHENG Quanhua   ZHENG Xiulan   ZHOU Jingchun(音)   ZHOU Shuchun   ZHOU Yongmei   ZHOU Yuxiang   ZHU Guizhen   ZHUANG Ming  

117. Shandong > QingDaoPrison 青岛监狱 (1)

LI Shifang  

118. Shandong > TaiAnPrison 泰安监狱 (18)

CHENG Xiangmin(程相民)   GUO Jinting   LI Jinfeng   LI Naiqin   LI Shanlai   LU Pei   MA Gaochao   MA Runyin   NING Zhiqun(宁之群)   TAO Huazhong   WANG Deren   WANG Shoucan   WANG Xiao   WANG Zijun   YANG Heren   YANG Peichang   YANG Shoucan   ZHANG Chao  

119. Shandong > WeiFang: HanTingDistrict : WeiBeiPrison (WeiBeiFarm ,Male ,Female ) 潍坊 寒亭区 潍北监狱(潍北农场,男,女) (37)

CI Yuhua   CI Yunhua   CUI Yunying   JIANG Zhimin   JIN Zengliang   LENG Songjia   LENG Zhongjia   LI Hongchun   LI Shujun(李术军)   LI Shulin   LI Shufu   LI Xueqin(李学芹)   LI Yongting   LI Zhengwen   LIU Fuhai   LIU Jian   LIU Naifu   LIU Yuanzeng   LIU Yuanzhao   LIU Zhihuan(刘志环,刘之焕)   MA Zhanshan   PENG Yutang   SHI Baoliang   SUN Peijun   SUN Xiaoyi(孙晓娟)   SUN Yiting   TIAN Zhongkun(田忠坤)   WANG Guangchen   WANG Jiansu   WANG Shuyou   WANG Xiangxing   WANG Zhenfeng   XIE Xin   XU Zhenrong   ZANG Hongtu   ZHAO Weisheng   ZHOU Zhaohua(妻朱美娟)  

120. Shandong > YanTai: LaiYangCity Prison 烟台 莱阳市监狱 (1)

LIU Haohui(刘好辉)  

121. Shanxi > JinZhong: QiCounty : XinKangPrison (Provincial Number 1 Prison ,QiCounty Prison ,JinZhongPrison ,YiLingJiuHospital ,Provincial Male ZiPrison ,Male ) 晋中 祁县 新康监狱(省第一监狱,祁县监狱,晋中监狱,一零九医院,省男子监狱,男) (51)

CHEN Yongyue   CHENG Hao   CUI Zhongjiang   FANG Zhanfeng   FU Changsheng(付长生)   GAO Wei   GUO Guangzhong(郭光忠)   GUO Jing   GUO Yuanrong   GUO Zhilan   HAN Jifu   JI Lingxian   JIA Jia   JIA Liyin   LI Chenglong   LI Jianwu(李建五,李建吾)   LI Yong   LI Yueming   LIANG Tiancai   LIU Ruixing(刘瑞新)   LIU Yuhong(刘宇红,刘玉宏)   MA Tinghong   SHEN Shusheng   SHI Haizhong   SUN Xiaoguo   TANG Cunxin   TIAN Yunfei   WANG Shaohui(王韶辉)   WANG Wuzhan(王吾占)(王武占)   WANG Yaowen   WANG Yijun   WANG Yinjun   WANG Yuewen   WU Baoshan   WU Junshan   XU Linxiang   XUE Fugui(薛富贵)   YANG Junjun   YAO Xiaokang   YAO Zigang   YUE Jianjun   ZHANG Liangfeng   ZHANG Sangou   ZHANG Wenbing(张文斌)   ZHANG Xisheng   ZHANG Yanbing(张岩斌,张严宾)   ZHANG Yousheng   ZHAO Feng(赵锋)   ZHAO Jinzhong   ZHAO Mingtang   ZHAO Wenxuan  

122. Shanxi > JinZhongCity : : Shanxi Female Prison (YuCiMaoErLingFemale Prison ) 晋中市 山西女子监狱(榆次猫儿岭女子监狱) (24)

BAI Zhiying   BIAN Pingge   GONG Yuzhi(龚玉芝)   GOU Yanying(缑彦云,侯彦云)   GUO Runxian   GUO Yunzhi   JI Fenghua(吉风华)   JIANG Xiaoli(蒋晓丽)   LI Runfang   LI Yanqin   LIU Guirong(刘桂荣)   LIU Shufang   REN Qinghua(任清华)   TIAN Yuqin(田玉庆)   WANG Liying   WANG Suping(王素萍)   WANG Zhenxia   WU Xiaojiao(吴小娇)   XIA Yilin(夏忆林)   XU Jianping   ZHANG Guiling   ZHAO Gaiping   ZHAO Xiaolu(赵晓璐,赵小璐,赵小露)   ZHENG Jianmei(郑健梅)(郑建梅)(郑健美)  

123. Shaanxi > WeiNanPrison (Shaanxi Provincial Number 2 Prison ,Male ) 渭南监狱(陕西省第二监狱,男) (15)

CAO Huashan(曹化山)   GUO Jianguo   LIU Hongshu(刘红书,刘宏书)   MA Haipeng   SHEN Hongqi(沈宏奇)   SONG Zhi(宋志,宋至)   WANG Pingchuang(王坪创)   WANG Yuchao   XIANG Qianfu   YANG Xiaodong   YUAN Yulong(袁建娃)   ZANG Jinda   ZHANG Junquan(张军全,张军权,张军泉,张金全,张君佺)   ZHANG Lilong(张立龙)   ZHANG Peng  

124. Shaanxi > XiAn: WeiYangDistrict : Shaanxi Provincial Female Prison (XiAnFemale Prison ) 西安 未央区 陕西省女子监狱(西安女子监狱) (16)

CHEN Cuizhen   GAO Xiaowei(高小娓)   KOU Aimei   LI Baolian(李宝连)   LI Meihua   LIU Qiaomei   QIN Lijie(秦丽杰)   WAN Xiaohui(万小慧,小慧)(西安市户县)   XIAO Yanping(肖彦萍,肖艳平,肖燕萍,肖延平)   XIE Xiaofang(谢晓芳)   XU Mingxia(徐明霞,许明霞)   YE Cuilan   ZHANG Xinyue   ZHAO Qiuru   ZHAO Xijuan(赵淑娟)   ZHOU Yating(周亚亭,周娅婷,周雅婷)  

125. Shanghai > HongKouDistrict : TiLanQiaoPrison (TiLanQiaoPrison ,Shanghai City Prison ,NanHuiPrison ,Male ) 虹口区 提篮桥监狱(提蓝桥监狱,上海市监狱,南汇监狱,男) (20)

BAO Shuping   CHEN Yuxin   DING Xinjun   FENG Xingji   HUANG Chao   LIU Bo   LIU Peng(刘朋)   LU: Jinlong   LUO Zhijun   SHEN Mingkang   WANG Zhiwei   WANG Zhongbao   WU Xiaocun   XI Xiaocheng   XIE Heng(谢衍)   YAO Yuan   YU Weiwei   ZHANG Jinli   ZHONG Qiu   ZHOU Licheng  

126. Shanghai > NanHuiPrison 南汇监狱 (1)

YUE Hongying  

127. Shanghai > SongJiangDistrict Female Prison (Shanghai Female Prison ) 松江区女子监狱(上海女子监狱) (13)

FAN Limin(音)   GAO Xiaofeng   GU Fengying   GUO Yixuan   JIANG Yuliang   LI Ni(化名)   LI Xiuchen   QIAN Jianying(钱建英,钱建瑛)   WU Weiyi   YAO Guizhen   ZHAI Qiaoying   ZHANG Jixiu(张继秀)   ZHU Huiping  

128. Sichuan > ChengDou: DouJiangYanPrison (XinHuaPrison ) 成都 都江堰监狱(新化监狱) (1)

ZHAO Chenghu  

129. Sichuan > ChengDou: LongQuanYiDistrict : ChengDouFemale Prison (Sichuan Provincial Female Prison ,ChuanXiPrison ,LongQuanYiPrison ,ChuanXiFemale Prison ) 成都 龙泉驿区 成都女子监狱(四川省女子监狱,川西监狱,龙泉驿监狱,川西女子监狱) (60)

CHEN Jie(陈浩,陈洁女)   CHEN Xiping(陈希平)   CHEN Xiangyi   CHEN Zhijun   DAI Qunying   DU Zhongyi   FANG Zhengrong(方正荣)   GAN Xuemei(甘学梅)   GAO Deyu   GAO Xianying(高显英)   HE Xiaolin(何小灵)(何小林)   HE Zhengqin   HU Runlian(胡润连)(胡瑞莲)   HUANG Xiaoli(黄小丽)   JIAN Lanying   JIANG Shaoxiu   JIANG Deyuan   JING Huiling   KOU Juan   LAN Xianghua   LAN Xiaohua(蓝晓华)   LI Changqiu   LI Shifang   LIANG Yufeng   LIAO Dairong(廖代蓉)   LIU Hui(刘辉)   LIU Jianping(刘建苹)(刘建平)   LIU Xiaolin(刘晓林)   LIU Xiuzhen   LIU Xueshu   LUO Qiaoli(罗巧莉,罗巧俐)   LUO Qiaoping(罗巧玲)   NIE Rongqin(聂荣芹)   PENG Shiqiong(彭仕琼,彭世群,彭世铨,彭仕群)   PU Xianfang(浦现芳)   SHUAI Huilan(帅会兰)   SU Tan(苏坦)   TAN Shuhui   TAN Haiyan(谭海燕)   WAN Zhengping   WANG Hongxia(王洪霞)   WANG Hua   WANG Shaoping   WANG Xue   WANG Ying   XU Zhonghui   YAN Baoping(燕宝平,宴宝萍)   YI Qunren   YU Fanying(馀樊英,樊英,凡英,范英)   YUAN Fuxian(袁福仙)   YUE Zhilandaerxi   ZHANG Hong   ZHANG Zhiqin   ZHAO Ronggui(赵荣桂)   ZHAO Wenxiu   ZHAO Zhaoquan(赵昭全,赵召全)   ZHONG Qunfang   ZHONG Shuirong(钟水蓉)   ZHONG Yifang   ZHU Mingrong  

130. Sichuan > ChengDou: XinJinFemale Prison 成都 新津女子监狱 (1)

LIU Jianrong  

131. Sichuan > ChengDouNingxia JiePrison 成都宁夏街监狱 (1)

ZHONG Sufang  

132. Sichuan > LeShan: MuChuanCounty : JiaProvince Prison (WuMaPingPrison ,WuMaPingLabor Re-education Field ) 乐山 沐川县 嘉州监狱(五马坪监狱,五马坪劳改场) (72)

CHEN Ming   CHEN Qirong   CHEN Xiaolin(陈晓林)   CHEN Yu   DENG Weiyong   DI Dexin   DU Zhaoji   FENG Bingyuan(冯炳元)   GAO Guangcheng   GAO Wenmin   GENG Faxin   GONG Wenyong   GONG Zhenyun   HUANG Biao   HUANG Dagen   HUANG Zhiyong(黄智勇)   LI Liangjuan   LI Shisong   LI Xiaobo(李小波)   LIANG Junhua(梁均华,梁俊华)   LIAO Ezhui   LIAO Banggui(廖帮贵)   LIN Liugang   LIU 锏   LIU Kaisheng   LIU Lun   LIU Maoshan   LU: Dongyun(吕栋荣)   LUO Qingsen   LUO Xiaoxing(罗晓星,罗小兴,罗小晟,罗小新)   MA Zisheng   REN Tao   SHEN Xuewen   SHEN Ziqing(沈志清)   TANG Jinping   TANG Zhikai   TONG Junfeng   WANG Xianshu   WANG Haigan(王海干,王海千)   WANG Xiaoyi   WANG Zhenhe(王真河,王征和)   WANG Zhengyi   WEI Yongqing   WU Tongde   WU Tonghai   WU Xudong   WU Zhenghe   XIA Zhongquan   XIANG Qingshan   XIANG Yuanchao   XIAO Mincheng   XIAO Qihong   XIAO Qilong   XU Qiyang(许启阳)   XU Shibing   YANG Xiaoping   YE Jianguo   CENG Shengliang   ZHANG Guangcai(张光财,张光才)(张广才)   ZHANG Lianqing   ZHANG Rongyue   ZHANG Xinjian(张新建)   ZHANG Yuxiang   ZHAO Banghai   ZHAO Naigan(赵乃千)(赵乃乾)(赵乃钱)   ZHAO Yuanqiang   ZHAO Yunqiang   ZHOU Guoping   ZHU Gang   ZHU Yingui   ZHU Yongfu   ZOU Guoping  

133. Sichuan > MianYangPrison 绵阳监狱 (1)

HUANG Xuerong  

134. Sichuan > NeiJiang: ZiZhongCounty Female Prison (Chongqing YuBeiXinPrison ) 内江 资中县女子监狱(重庆渝北新监狱) (1)

WANG Zhengqindejiejie  

135. Sichuan > XiChang: : LeiBoCounty Prison 西昌 雷波县监狱 (2)

HU Renlian   WU Shujun  

136. Sichuan > ZiYang: JianYangYangMaHeFemale Prison (YangMaTown Female Prison ,JianYangPrison ,Sichuan Provincial Female Prison ) 资阳 简阳养马河女子监狱(养马镇女子监狱,简阳监狱,四川省女子监狱) (49)

CAI Lijun   CHEN Darong   CHEN Hongai   CHEN Shikun   DENG Yuxiu   FENG Jisheng(冯吉胜)   GAO Ping   GENG Guirong(耿贵蓉)   GUO Defen   GUO Lanzhi   HE Xuequn(何旭群)   HUANG Chengying   HUANG Qun   JIA Zhengfen(贾正芳)   LAN Furong(兰淑蓉)   LI Huaying   LI Shuyu   LIN Haiyan   LIU Goufen   LIU Maoqun   LIU Ping   LIU Mingying   LU Xiuyun(卢秀云)   LUO Ping   MAO Qi(毛琦,毛琪)   QIU Xiuzhen(邱大姐,夫甘茂永)   SHU Lijuan   TANG Xing   TANG Min   TANG Yuan(唐媛,唐瑗)   TAO Dafeng(陶大凤)   TIAN Yuxiu   WANG Youxun(音)(王友讯)   XIA Biyu(夏碧宜,夏碧益,夏碧)   XIE Line   XIONG Yuhua   XU Deyu   XU Zhaoqun   XU Qiugui   YANG Guifeng(杨桂凤)   YE Rongqin   YI Fanglian   ZHAN Qunying   ZHANG Huai   ZHANG Sihua   ZHANG Zhiqin(张志琴,张志琼)   ZHAO Derong(赵德容)   ZHONG Zhifang   ZHOU Honglan(周宏岚)  

137. Tianjin > Beijing Male ZiPrison (QingHeJianGuanFenJuQianJinPrison ,JingShanXianChaDianZhanQianJinPrison ,ChaDianPrison ,ChaDianPrison ,Male ) 北京男子监狱(清河监管分局前進监狱,京山线茶店站前进监狱,茶店监狱,茶淀监狱,男) (51)

BAI Wenhe   BAO Weizhong   CAO Kai   CHAI Guijin(柴贵金)   CHEN Shihua   CHEN Suping   DIAO Jiuli   DUAN Peichen(段佩臣)   GUO Dianfang   HAO Funing   JI Liewu   JIANG Lianyou   LI Guozhang   LI Jian   LI Kai   LI Kun   LI Wanqing   LI Zhenge(李振阁)   LIU Fujiang   MA Jin   MA Jun   SHEN Shijie   SHEN Guoyunzhidinan   SHI Zhendong   SUO Zhenjiang   WANG Baojiang   WANG Chunyu   WANG Daping   WANG Kui   WANG Pu   WANG Yanfu   WANG Yi(王益)(王毅)   WANG Zicheng(妻张爱萍)   WU Chao   WU Fengchun(吴凤春)   XIA Jingyu   XIAO Yankui   XIAO Jingsong   XIU Chunyu   YANG Chengshan   YANG Jiguang(杨继光)   YANG Jinchun   YANG Xiaomin   ZHAI Guangcai(翟老)   ZHANG Jian   ZHANG Lijun   ZHANG Mintao   ZHANG Yong   ZHANG Zeren   ZHAO Lidong   ZHU Zhenquan  

138. Tianjin > BinHaiXinDistrict : BinHaiPrison (Originaly GangBeiPrison ,Male ) 滨海新区 滨海监狱(原港北监狱,男) (17)

CHEN Hongsheng   LI Dongman   LI Min   LI Wanbing   LI Xiliang   LI Yongquan(李永全)(李永泉)   LI Yugang   LIU Baolin   LU Fujiang   SUN Moumou   WANG Guiqi(王贵启,王桂启)   WANG Lianyong   WANG Yushi(王嵎石)   XIONG Huifeng   ZHANG Hongju   ZHANG Jinshui(张全水)   ZHANG Yongqi  

139. Tianjin > NingHeCounty : Beijing City Prison GuanLiJuQingHeFenJuLiuLinPrison 宁河县 北京市监狱管理局清河分局柳林监狱 (1)

LI Yeliang  

140. Tianjin > XiQingDistrict : Tianjin City Prison (LiYuanPrison ;LiYuanTouPrison ,Male ) 西青区 天津市监狱(梨园监狱;梨园头监狱,男) (19)

CAI Lirong   CAO Chengming(曹澄明)   CHEN Xi   DING Guangcheng   FENG Jingyu   HUANG Lianyou   LI Wen   LIU Jiguo   LIU Ruitong   LIU Shuzhen   WANG Jiasheng(王佳生,王加声)   WEI Guanghua   WEI Quan(魏全)   XIE Xiangdong   YAO Zhanzhong   ZHANG Yudong   ZHAO Guang   ZHOU Changhe   ZHU Guanghua  

141. Tianjin > XiQingDistrict : Tianjin City Female Prison (LingZhuangZiFemale Prison ,LiQiZhuang,Tianjin Prison Town Nei) 西青区 天津市女子监狱(凌庄子女子监狱,李七庄,天津监狱城内) (61)

CHEN Ruixue   CHENG Guijing(程桂静)   CHENG Guiying   CUI Xifen   DENG Shujuan   DONG Qingfeng   DONG Shuxiang   FENG Xiulan   GAO Cuiyun   GAO Lijuan(高立娟)   GAO Yulan   GUO Yiqian(郭玉茜,郭轶茜)   HE Liying   HU Bing   HUANG Huixiang(黄惠香)   HUANG Zunjing   JIANG Lili(姜丽丽,江莉莉,江丽丽)   JIN Chengrong(金成荣,靳承荣)   LI Yanxia(李彦霞)   LI Yuehua   LI Zonglian   LIU Jialing(刘嘉玲)   LIU Rune   LIU Xiangmei   LIU Aiqing   LU Yuefen   LU: Guifen   LU: Houfen   MA Shuhua   NI Hong   SHAO Shuwen   SHEN Huafeng   SHI Yuping(石玉萍)   SU Jinrong   SUN Shuzhen(孙淑贞,李某的房东)   SUN Yunxiang   WANG Chunlan   WANG Fan   WANG Guangjuan   WANG Guiping(王桂平)   WANG Hongwei   WANG Ling   WANG Shumin(王树敏)   WANG Shuyan   WANG Yanru   XU Yongqin(许永琴)   YANG Chunyan(杨春艳)   YAO Shilan(姚士兰)   YUAN Jinliang   YUE Huaifang   ZHANG Dongmei   ZHANG Guiyun   ZHANG Hongxiu(音)   ZHANG Weimin   ZHAO Fei   ZHAO Jinshu   ZHAO Rulai   ZHAO Rulan   ZHAO Shuxia(赵树霞)   ZHAO Yuzhi   ZHAO Yuehua  

142. Xizhang (Tibet) > LaSaPrison (Beijiao ZiZhiDistrict Prison ,LaSaBeijiao Prison ,Nickname called YiPrison ) 拉萨监狱(北郊自治区监狱,拉萨北郊监狱,俗称一监狱) (1)

ZHAO Hong  

143. Xinjiang > ChangJiPrison (XiaBaHuPrison ) 昌吉监狱(下巴湖监狱) (1)

TAO Ge  

144. Xinjiang > KeShen: BaChuCounty : NongSanShi: GeMiLiKePrison 喀什 巴楚县 农三师 盖米里克监狱 (1)

ZHANG Shunxin  

145. Xinjiang > WuLuMuQi: ShuiMoGouFemale Prison 乌鲁木齐 水磨沟女子监狱 (1)

ZHANG Xinying  

146. Xinjiang > WuLuMuQi: Xinjiang DiWuPrison (WeiWuErZiZhiDistrict DiWuPrison ,Male ) 乌鲁木齐 新疆第五监狱(维吾尔自治区第五监狱,男) (29)

CAI Wenxu   FAN Yonglin(范勇林)   GAO Yanhai   GU Jun   HAN Xuefeng(韩雪风)   LI Xiaoyong   LIU Haibin   LIU Zewei   LU: Ming   MENG Zhaoguo(音)   MI Jingsong   MI Yongxin   SUN Jian(音)   WANG Jianping   WANG Jianghong(王江宏)   WANG Kaihu   WANG Mou   WU Songchen(音)   XIA Zhengguo   XU Rong(音)   YAN Weihong(阎伟宏,闫伟宏,闫晓)   YAN Yingquan   YU Yuanji   ZHANG yu(音)   ZHANG Kejiang   ZHOU Jianjun   ZHOU Kewen(皱科文)(周科文)   ZHU Yihua   ZOU Zhengming  

147. Xinjiang > WuLuMuQi: Xinjiang Female Prison (Xinjiang Number 2 Prison ) 乌鲁木齐 新疆女子监狱(新疆第二监狱) (1)

LIAN Xiuli  

148. YunNan > KunMing: YunNanProvincial Number 2 Female Prison (KunYuFuZhuangGeneral Factory ) 昆明 云南省第二女子监狱(坤宇服装总厂) (23)

DAI Yuzhen(代玉珍)   DENG Cuiping(邓翠苹)   GUAN Guofen   GUO Qiong   HE Lichun   HE Lianchun(何连春)   JIANG Changde(蒋长德)   KUANG Deying(况德英)   LI Lingzhen   LI Qian(李倩)   LIANG Guofen   LIU Yan(刘燕)   NIE Bihua   PU Baoyu(普宝)   SHEN Shaoqing   SHI Yun(夫江玉留)   TANG Yu(唐钰)   WANG Ruilan(汪瑞兰)   XIANG Dong   YAN Juhui   YIN Lingyu   ZHANG Xiaohua(张小华)   ZHAO Chenyu  

149. YunNan > KunMing: YunNanProvincial Number 1 Prison (DuiWaiMingCheng:YunNanJinMaJiXieGeneral Factory ,JinMaCorporation YouXianZeRenGongSi,Male ) 昆明 云南省第一监狱(对外名称:云南金马机械总厂,金马集团有限责任公司,男) (5)

HU Jinchao   LI Wenbo   QIU An   WANG Fei   YU Guangming  

150. YunNan > KunMing: YunNanProvincial Number 1 Female Prison 昆明 云南省第一女子监狱 (1)

SHI Meiling  

151. Zhejiang > HangProvince : : Zhejiang Provincial Female Prison 杭州 浙江省女子监狱 (12)

CHAI Huiqin   FAN Shirong   LI Caiping   LIU Mingping   LIU Yanxiang   LIU Yanxiang   QIN Lianyu   WANG Guidi(黄桂娣)   WANG Wenjun(王文娟)   XU Huini(徐惠妮)   YING Guofang   ZHAO Jinfeng  

152. Zhejiang > HangProvince : YuHangDistrict : Zhejiang Provincial Number 2 Prison (Zhejiang QianJiangWuJinGongJuFactory ,Male ) 杭州 余杭区 浙江省第二监狱(浙江钱江五金工具厂,男) (4)

LIN Yihua(林忆华)   SHAO Xiaoshan   YAO Hao   ZHANG Jianping  

153. Zhejiang > HangProvince : YuHangDistrict : Zhejiang Provincial Number 4 Prison (LinPingTown Prison ,Male ) 杭州 余杭区 浙江省第四监狱(临平镇监狱,男) (3)

QIAN Endi   SHI Guanxian(施关献)   WANG Guande  

154. Chongqing > JiuLongPrison (Chongqing City Female Prison ,JiangJinFemale Prison ,JiuLongPoDistrict ZouMaTown Female Prison ,Originaly YongChuanFemale Prison ) 九龙监狱(重庆市女子监狱,江津女子监狱,九龙坡区走马镇女子监狱,原永川女子监狱) (11)

GONG Xiuying(龚秀英)   MOU Xiuyun   QUAN Qiming   WANG Jimei   WANG Zhengfang   YAN Huiyu(颜会育)   YE Wenxiu   ZHANG Chenying(张正英)   ZHANG Xiaoqin   ZHANG Zishu   ZHAO Shifang(赵时芳,赵时芬)  

155. Chongqing > NanAnDistrict : Chongqing City YuProvince Prison (DanZiShiPrison ,Originaly Sichuan Provincial Number 2 Prison ,Chongqing Number 2 Prison )(YingLongFemale Prison ) 南岸区 重庆市渝州监狱(弹子石监狱,原四川省第二监狱,重庆二监狱)(迎龙女子监狱) (2)

JI Xiuhui   LI Lin  

The above has listed a total of 4230.